تکالیف ۱۹ بهمن

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-19
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی تدریس الگوی جمع سه تایی. کاردر کلاس انجام دفتر مشق بزرگ. ورزش با مربی. املای (ق)در دفتر املا. مرور تدریس ها و ارزشیابی. دفتر مشق بزرگ‌کامل و رنگ آمیزی شود. روخوانی درس تمرین شود. باتشکر
اول مریم تکبیری تدریس الگویابی 3تا3تا،انجام کتاب وبررسی.نوشتن یک صفحه دفترمشق بزرگ.املاروی تخته هایشان.ورزش به همراه مربی.خواندن مجله ی رشدو روان خوانی درس جدید. تکمیل دفترمشق بزرگ ورنگ آمیزی آن.تمرین روان خوانی درس هاوتمرین املاازدرس جدیددربرگه.درپناه حق.
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی فارسی.انجام تمرینات کتاب فارسی نوشتاری.حل کاربرگ املا ازدرس زیارت.ارزشیابی ریاضی .حل تمرینات کتاب ..ارزشیابی هدیه..انجام تکالیف منزل.ارزشیابی علوم (زنگ سلامت:تلفیق علوم و بهداشت.پذیرایی از دانش آموزان بامیوه های مختلف .وبحث وگفت وگو درمورد انواع میوه ها ودانه ها).ورزش با هریک از حروف اسم وفامیل خود ده کلمه از کتاب فارسی بخوانیم پیدا کنید..حل کاربرگ ریاضی..وانجام کاربرگ تلفیقی علوم وهنر.هردانش آموز باید یک تکه نخ همراه بادورنگ گواش وچندتا نی نوشابه باخود به کلاس بیاورد..لطفا برای فرزند خود یک عدد میوه همراه کنید (جهت اجرای زنگ سلامت درکلاس)
دوم الهام آذری نائی ص ۸۶ ریاضی تدریس شد املا از درس ۶٬۷٬۱۰ گفته شد کاربرگ تمرینات مکمل فارسی به صورت گروهی انجام شد ارزشیابی و یادآوری هدیه های آسمان انجام شد ص اول کاربرگ علوم ص ۶۹ کتاب کار فارسی خوشنویسی یک صفحه علوم درس جدید مطالعه شود
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:حل تمرین و ارزشیابی املا خوشه ای گرفته شد. ورزش با دبیر مربوطه.. هدیه ها ارزشیابی شفاهی صورت گرفت. حل کاربرگ محیط زیستی 5 مسئله ضرب و 5 مسئله تقسیم با راه حل در دفتر ریاضی نوشته شود. انشا: 1.معلم من 2.مد چیست؟ ( در صورت انتخاب این موضوع حتما از منابع و تحقیقات مناسب استفاده شود)
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس املا گفته شد مطالعات ارزشیابی انجام شد ده کلمهذاز درس بنویسند و برای هر کدام ۲ هم خانواده پیدا کنند. کلماتی از درس که نشانه های(ذ ز ض ظ ) دارند رانوشته و با ۵ تا از کلمات ۵ جمله بنویسند.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس با کمک وسایل آموزشی و حل تمرین به همراه دانش آموزان. فارسی:توضیح فعالیت های نوشتاری درس.اجرای نمایش طنز توسط دانش آموزان عزیز :امیر حسین غلامعلی زاده و ابوالفضل شیخ زاده. املا:نوشتن املای خوشه ای بصورت مسابقه ای. مطالعات :ارزشیابی از دانش آموزان به کمک همیار معلم ها.تدریس مجدد و مرور درس به کمک وسایل دست سازه ی آموزشی. کنفرانس درس همسایه های ایران توسط دانش آموزان عزیز پارسا صابر-امیر محمد رفیعی. قرآن:دبیر مربوطه. ریاضی:تکمیل صفحه 87و88کتاب کار. فارسی:تکمیل کتاب نگارش درس 13. مطالعه ی درس ها طبق برنامه کلاسی. خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قرآن :دبیر مربوطه درس علوم:نوشتن سوالات درس و مرور درس /پرسش کلاسی درس هدیه:توضیح مجدد درس دوازدهم توسط دانش اموز عزیز عرفان قاسم پور /پرسش کلاسی ساعت انشاء :خواندن انشاء و انجام ازمایشات فرا کتابی در پژوهسرا درس هدیه:طرح ده سوال ااز اول کتاب تا درس دوازدهم درس علوم:طرح ده سوال از اول کتاب تا درس هشتم انشاء با موضوع :بهترین روز زندگیتان را توصیف کنید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد