تکالیف ۲۳ بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-23
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی روانخوانی دروس. ریاضی جمع چند تایی با چوب خط‌تدریس عینی و عملی و انجام درکتاب. قرآن با مربی. کار در کلاس دفتر مشق کلمه نویسی. علوم بخش خاک دو صفحه. دفتر مشق کامل شود یک صفحه جمله سازی و یک صفه املا کامل با رنگ آمیزی .متشکرم
اول مریم تکبیری کلمه نویسی دردفترمشق وارزشیابی. انجام دوتمرین دردفترمشق. تدریس الگویابی ریاضی وانجام کتاب. قرآن به همراه مربی مربوطه.تدریس علوم(تکمیل مبحث سنگها)وارزشیابی. یک صفحه املاویک صفحه جمله نویسی ازکلمات درس جدید دردفتر مشق.انجام ص125ریاضی وتکمیل صفحه های قبل.لطفاکسانی که مبلغ دفترمشق بزرگ رانفرستاده اند،فردا تحویل دهن.سپاس ازهمکاری شما عزیزان.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۸۷ ریاضی تدریس در فردوسی تدریس تا ص ۵۲ قران املا از درس ۹ و ۱۰ تمرینات ص۸ ۸و٬۸۹ریاضی رونویسی از درس فردوسی
سوم راحله ناظمی قران روانخوانی.ریاضی حل ص87.علوم فصل نور ومشاهده ی اجسام کامل شد .فارسی حل نوشتاری.هدیه ها حل کاربرگ وتدریس حل سوالات در دفتر تمرین فارسی
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی ادامه تدریس خط ها و حل تمرین فارسی ارزشیابی شعر و املا انجام شد. قرآن بررسی و تفسیر آیاتی از سوره ی مائده. اجتماعی ارزشیابی شد و ارائه ی پاور پوینت توسط آریا جان اسکندری و امیرعلی جان طاعتی.. علوم:حضور در پژوهش سرا و ساخت آینه ها حل کاربرگ ریاضی انشا:تلخیص یک کتاب داستان به دلخواه..
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم نمایش فیلم مربوط به درس ریاضی تدریس قران رو خوانی فارسی مرور هدیه ها تدریس کاربرگ های داده شده پاسخ داده شوند ۵خط املا از درس فرمانده ی دل ها تحقیق درباره ی صور فلکی
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت ها توسط دانش آموزان. ریاضی:ارزشیابی فصل سوم و چهارم. فارسی:روان خوانی و توضیح درس شجاعت. علوم :پرسش و پاسخ -نمایش فیلم. مطالعات:نمایش انیمیشن مربوط به درس و نوشتن سوالات. ریاضی:تکمیل کتاب کار صفحه 90و91. فارسی:رونویسی صفحه ی اول درس شجاعت. مطالعه ی درس ها و آمادگی جهت آزمون علمی دوشنبه. خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قرآن:دبیر مربوطه درس فارسی :مرور تکالیف/حل تمرین های نگارش /توضیح در مورد کارگاه نویسندگی درس علوم:مرور و پرسش از دو درس اول درس علوم:مطالعه ی دو درس دوم (۳؛۴) درس فارسی:نوشتن ترکیبات وصفی و اضافی درس مشاوره به همراه ارایه های ادبی/مرور دو درس دوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد