تکالیف ۲۴ بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-24
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با مربی. تدریس نشانه ی جدید (ج) توسط دانش آموز عزیز محمد امین فرجامی روخوانی درس نارنج و برنج. املا در دفتر املا و ارزشیابی آن. کار در کلاس کتاب مهارتهای نوشتن. ریاضی تدریس جمع. در دفتر مشق کاربرگهای داده شده انجام و رنگ آمیزی شود.روخوانی درس تمرین و تکرار شود.متشکرم
اول مریم تکبیری تدریس(ج)توسط:حسام محمدی عزیز( باتشکرازحسام جون ومامان مهربونش)ودادن جایزه به دوستانش.ورزش به همراه مربی. نوشتن کتاب نوشتاری.تدریس ریاضی.انجام تمرین دردفترمشق و توضیح تکالیف. تکمیل کتاب نوشتاری وانجام دفترمشق.روان خوانی درس جدیدتمرین شود.باتشکرازهمکاری شما.
دوم الهام آذری نائی حل تمرینات اخر فصل ریاضی انجام فعالیت مکمل و آزمون گروهی انجام ازمایشات فراکتابی در پژوهش سرا ارزشیابی و تدریس هدیه ها کاربرگ املا یک صفحه از کاربرگ علوم گاج صفحه ۱۳۷
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی املا و روانخوانی درس آزاد باعنوان روزی حلال..تکمیل دفتراملا.ارزشیابی هدیه وروانخوانی دروس هدیه.انجام تمرینات ریاضی..انجام آزمایشهای فراتراز کتاب علوم.. تکمیل کتاب گل واژه وزیبانویسی تا روز چهارشنبه..ده سوال ریاضی طراحی شود .پنج خط املا از درس ایران زیبا..
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:تدریس قطر با رسم شکل و حل تمرین انشاها بررسی و رفع مشکل شد. هدیه تدریس شد علوم حل تمارین کتاب بازی و تدریس اولیه نیرو فارسی تدریس درس نویسنده و تمرین روانخوانی.. حل تمارین ریاضی دفتر اجتماعی درس آخر پرسیده میشود صفحه ی اول درس نویسنده در دفتر مشق
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها توسط دانش اموزان مطالعات کنفرانس درس جدید توسط,یکی از دانش اموزان املا گفته شد قران تدریس فارسی ارزشیابی واژه ها کلمات جمع درس فرمانده ی دل ها نوشته شود. تمرین های ص ۱۰۳ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تکمیل فعالیت و حل تمرین مرور فصل.ساخت پاور و کنفرانس درس توسط دانش آموز عزیز امیر حسین غلامعلی زاده. کنفرانس درس ریاضی فصل سوم و چهارم توسط دانش آموزان عزیز عماد ذوالفقاری و محمد امین توحیدی ورزش:دبیر مربوطه. فارسی:تکمیل نگارش و حل فعالیت ها توسط دانش آموزان. هدیه ها :ارزشیابی-تدریس درو خواندن داستان ها. فارسی:رونویسی ادامه درس-تکمیل نگارش درس شجاعت. آمادگی برای آزمون علمی تا قسمت تدریس شده از همه دروس.که طبق درخواست دانش آموزان برای آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز سه شنبه برگزار می شود. خدا قوت عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد