تکالیف ۲۷ بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-27
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس خلاق نشانه به روش قصه گویی. روخوانی درس. کار در کلاس در دفتر مشق. نقاشی آزاد. ریاضی مفهوم یکی ده تایی. کتاب مهارتهای نوشتن انجام شود. دفتر مشق کامل شود.یک صفحه املا در دفتر مشق کار شود. روخوانی درس تمرین شود. با تشکر ازتوجه و همکاریتان.
اول مریم تکبیری املاروی تخته ونوشتن دردفترمشق. تدریس درس جدیدباتلفیق هنرو داستان گویی خلاق.روان خوانی درس جدیدوپذیرایی ازدانش آموزان.تدریس ریاضی وارزشیابی پای تخته.نوشتن یک صفحه دفترمشق سلام.لطفااملای نوشته شده دردفترمشق راامضاکرده تااشتباهات فرزندتان راببینیدوبه خودش نشان دهیدتادرست آن بارنگ قرمز نوشته شود.تکمیل دفترمشق ونوشتن ازدرس خروس خوش آواز.انجام کتاب نوشتاری. پایان هفته ی خوشی داشته باشید.
دوم الهام آذری نائی ارزشیابی و حل تمرین با کمک نرم افزار تدریس بخوان و بیندیش یک‌کلاغ چهل کلاغ تدریس فصل نه علوم و نمایش فیلم انجام فعالیت مکمل ریاضی در پژوهش سرا کاربرگ ریاضی گلواژه ۱۰۰ و ۱۰۱ گاج ص ۱۴۰ تمرین رونخوانی یک کلاغ چهل کلاغ ساخت کاردستی ص ۶۲ علوم
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی فارسی درس ستایش.کتابخانه کلاس ما و ایران زیبا از طریق سیستم.هنر .نمایش فیلم علوم .ارزشیابی علوم.جمله نویسی.انجام تمرین مربوط به زمان حال .گذشته وآینده .تصحیح کاربرگ جهت یاداوری. تصحیح کاربرگ وپنج خط املا از درس ایران زیبا.دانش آموزانی که غایب بودند یک بارازروی درس ایران زیبا وده تمرین ریاضی بنویسند.
سوم راحله ناظمی قران تدریس ص88.ریاضی تدریس مساحت .فارسی مرور ومعنی واراءه کلمات جدید درس .هدیه ها . ادامه درس وحل کاربرگ
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم انجام ازمایش در پژوهشسرا بازدید از کارخانه ی تولید پلاستیک بازدید از کارخانه تولید پفیلا ریاضی تدریس و حل سوالات با کمک دانش اموزان کاربرگ های داده شده پاسخ داده شوند
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تکمیل فعالیت های کتاب توسط دانش آموزان. بازدید ازکارخانه های تولید نایلون و ...در شهرک صنعتی. فارسی:تدریس درس .توضیح دانش های زبانی. مسابقه ی روان خوانی. ساخت پاور در زنگ فوق برنامه. تکمیل کاربرگ های مربوط به درس ها. املای شب. مطالعه درس ها. آخر هفته ی خوبی را در کنار خانواده ی محترمتان داشته باشید.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:دبیر مربوطه انجام بازدید از کارخانه های تهیه نایلون و کارخانه ی پاپ کورن من و من درس فارسی:روخوانی شعر حفظی /ادامه ی ترجمه متن مشاوره /توضیح دانش زبانی و واژه های درس درس فارسی:مشق از شعر حفظی/انجام درک و دریافت درس مشاوره پیدا کردن فعل های قدیمی درس دوستی و مشاوره و جایگزین کردن آنهل با فعل های جدید درس انشا:گزارشی از بازدید کارخانه بنویسید. شنبه امتحان جامع برگزار خواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد