تکالیف ۳۰ بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-30
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی مبحث جمع و انجام در کتاب. کار درکلاس جملات بهم ریخته را مرتب کن. اکران انیمشن های آموزنده . قرآن با دبیر مربوطه. روخوانی درس . دفتر مشق بزرگ کامل شود. رو خوانی درس تمرین شود.
اول مریم تکبیری مرتب کردن جملات به هم ریخته در دفترمشق.تدریس مساله وروش های حل مساله ی جمع.مشاهده ی فیلم جشنواره ی رشد.انجام تمرین های کتاب فارسی وروان خوانی درس جدید.ارزشیابی قرآن. دفترمشق بزرگ تمرین های درس خروس خوش آواز نوشته ورنگ آمیزی شود.روان خوانی درس تمرین شود. باتشکرازهمکاری شما.
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی وتدریس فارسی..رونویسی ازروی پنج خط اول درس پرچم.ارزشیابی ریاضی.بررسی تکالیف.نمایش فیلم رشد..املا باسیستم.وآموزش کامپیوتر.((ورد)).قرآن. انجام تمرینات مربوط به فارسی درس پرچم (یک صفحه).تمرین عددنویسی..املا از درس پرچم پنج خط
سوم راحله ناظمی قران روانخوانی .ریاضی حل ص88و89.علوم تدریس نیرو.نمایش فیلم .فارسی روانخوانی کلماتی که یکی از نشانه ها ی ص.ط.ح.ذ.ع.غ.را دارند در درس9و10و11
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس سطح(مساحت) و حل تمرین حضور آقا پسرها در سالن اجتماعات و تماشای فیلم های برگزیده جشنواره رشد کودک و نوجوان علوم:حضور در پژوهش سرا قران تدریس و ارزشیابی شد. ساخت اشکال هندسی با تلق با توجه به سوال سه و چهار صفحه 88 کتاب ریاضی. رسم 7شکل هندسی در برگه A4 و به دست آوردن محیط آنها و رسم 3 خط خمیده و به دست آوردن طول آنها..در دفتر ریاضی به کمک پاره خط.. معنی لغات درس حاتم طایی پرسیده میشود.دانش آموزانی که در دفتر لغت ننوشته اند حتما یادداشت کنند.
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال ریاضی تدریس و پاسخ به فعالیتها توسط دانش اموزان هدیه ها تدریس پخش فیلم اموزشی فارسی پاسخ به فعالیت های فارسی نوشتاری ۳۰ کلمه از درس اتفاق ساده در جدول کلمات بی نقطه تا ۸ نقطه نوشته شود تمرین ص ۱۱۱ در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ داده شود ۵ خط املا نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس و حل فعالیت کتاب به همراه دانش آموزان. فارسی:نوشتن املا و تکمیل املای جدولی. علوم:مرور و ارزشیابی درس .تدریس درس به کمک وسایل آموزشی. قرآن :پخش فیلم آموزشی. مطالعات:ارزشیابی و بحث گروهی مربوط به درس. ریاضی: نوشتن تمرین در دفتر. فارسی:رونویسی درس کاجستان . مطالعه ی درس ها برای آمادگی در آزمون علمی چهارشنبه. موفق باشید عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قرآن :دبیر مربوطه درس علوم:تدریس درس انرژی و نوشتن سوالات درس هشتم درس فارسی:نمایش فیلم مطالعه جهت آزمون جامع فردا و انجام تکالیف مربوط به دروس فردا

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد