تکالیف اول اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-01
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه. تدریس نشانه ی جدید توسط دانش آموز عزیز ابوالفضل ملیحی و با تشکر از خانواده ی گرامی. نوشتن سرمشق ترکیبها در دفتر مشق . روخوانی درس ۱۴. انجام کار در کلاس در دفتر مشق. ریاضی تدریس و توضیح مساله. در دفتر مشق سرمشق های داده شده به روش صحیح و زیبا و با نظارت والدین عزیز انجام شود. کاربرگ چسبانده شده کامل شود. روخوانی درس تمرین و تکرار شود. کتاب مهارتهای نوشتاری درس جدید کامل شود. خانواده های عزیز نشانه تدریس شده ی جدید چهار شکلی و کمی سنگین است عنایت فرموده با صبر و حوصله دانش آموز را در تفهیم آموزش یاری نمایید .باتشکر از همکاری و سعه ی صدرشما بزرگواران.⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
اول مریم تکبیری توریس(ه)توسط دانش آموزباهوش: محمدمهدی یزدانی(باتشکرازاین عزیز ومادرمهربانش)ودادن هدیه به هم کلاسی هایش.نوشتن ترکیب های درس جدید دردفترمشق وروان خوانی فارسی.ورزش بخ همراه مربی. توریس علوم (درس8).ارزشیابی ریاضی وانجام کتاب. کتاب نوشتاری ص92،91کامل انجام شود.دفترمشق تکمیل شود.قرآن و روان خوانی درس جدید کارشود.فردا(1000تومان) برای پیک بهاری حتما به مدرسه تحویل دهید. باتشکرازشما.
دوم الهام آذری نائی تدریس و نمایش فیلم جمع فرآیندی اعداد سه رقمی همسال سنجی املا ی درس فردوسی آشنایی با دانه ها، تدریس و نمایش فیلم آموزشی تدریس درس ۱۲ هدیه ها کتاب کار فارسی ص ۷۲ گاج ۱۴۲ املا از درس فردوسی
دوم کوکب صیمی سلام.ریاضی تدریس شد.نمایش فیلم ریاضی مفهومی.حل کاربرگ ریاضی وفارسی.ارزشیابی وتدریس فارسی..نمایش فیلم علوم .ارزشیابی علوم .خلاصه نویسی فصل نه علوم ..ورزش.ارزشیابی وتدریس هدیه. انجام پیک .املای شب از چهاردرس اخر .کلماتی که دارای نشانه ص وس می باشند درپنج خط نوشته شود..ازمجلات وکتابهای داستان قدیمی که شکل صورت خندان دارند پیدا کرده وبه کلاس آورده شود
سوم راحله ناظمی ورزش .ریاضی حل ص90.فارسی ادامه تدریس درس 11.املا از درس نویسنده بزرگ.مطالعات سوالات درس 15گفته شد کلمات درس 2بار
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها توسط دانش اموزان و استفاده از نرم افزار میشا و کوشا املا گفته شد مطالعات ارزشیابی دانش اموزان از یکدیگر و تدریس درس جدید هدیه ها مرور قران مرور فردا ارزشیابی علوم انجام خواهد شد. دانش اموزان برای ازمون ارزشیابی مرحله ی دوم که در تاریخ ۹۵/۱۲/۴برگزار خواهد شد مطالعه کافی داشته باشند .
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین توسط دانش آموزان.حل تست ها آزمون جامع. ورزش:دبیر مربوطه. فارسی:روان خوانی -تکمیل فعالیت های کتاب توسط دانش آموزان. هدیه ها:ارزشیابی ریاضی:تکمیل فعالیت صفحه 101-103کتاب کار. مطالعه درس ها جهت آمادگی آزمون علمی چهارشنبه. موفق باشید عزیزان.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه ها:پرسش و پاسخ ساعت مطالعات:برگزاری ازمون ساعت فناوری:انجام پروژه ی جابر بن حیان ورزش :دبیر مربوطه امادگی و مطالعه جهت ازمون پیشرفت تحصیلی روز چهارشنبه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد