تکالیف دوم اسفندماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-02
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری روان خوانی درس جدید واملادردفتراملا. تدریس مساله ی تفریق وارزشیابی تک تک دانش آموزان.هنربه همراه مربی.قرآن به همراه مربی.نوشتن یک صفحه دفتر مشق بزرگ. دفترمشق بزرگ ص111،110،109،108تکمیل و رنگ آمیزی شود.روان خوانی فارسی کارشود.لطفامبلغ 1000تومان بابت پیک بهاری فرداحتما به مدرسه تحویل دهید.سپاس گزارم.
دوم الهام آذری نائی انجام تمرینات ص ۹۵ ریاضی فارسی ، ارزشیابی علوم ارزشیابی و تدریس و نمایش فیلم جمله نویسی ، ازمونک مربوط به درس قرآن تا ص ۵۹ برای جلسه بعد کار شود ص ۷۳ کتاب کار فارسی ص۱۴۴ گاج کلمات مهم فر دوسی و هنرمند یک بار
دوم کوکب صیمی سلام.آموزش مهارت های زندگی (تلفیق هنروجمله نویسی:باموضوع صورتک خندان.)ارزشیابی ریاضی.دست ورزی جمع های سه رقمی.اموزش شعر(مشاعره).انجام تمرینات کتاب فارسی بنویسیم..هم خوانی شعرهای کتاب فارسی...انجام کاربرگ املا..رونویسی از کلماتی که از سه نقطه بیشتر هستند.حل تمرین ریاضی.قران حل پنج جمع سه رقمی فرایندی.کلماتی که از دونقطه بیشترهستندازسه درس آخر دردفتر کاردرخانه نوشته شوداملای شب((تکلیف خلاق:پسرعزیزم متن لالایی هایی که دردوران کودکی مادرعزیزت برایت خوانده دریک برگه آچار بنویس وسپس دوتا ازعکس های زیبایت که مربوط به دوران نوزادی ات می باشد در همان برگه بچسبان))( باهمکاری مادر عزیزت)
سوم راحله ناظمی قران ارزشیابی پیام قرانی وروانخوانی.زیاضی تدریس وحل ص 91و92.هنر تلفیق هنر وعلوم.علوم تدریس واراءه پاور پوینت درس 9و10.فارسی ارزشیای وتدریس خواب خلیفه وراز جعبه حل کار برگ
سوم راحله ناظمی قران ارزشیابی پیام قرانی وروانخوانی.زیاضی تدریس وحل ص 91و92.هنر تلفیق هنر وعلوم.علوم تدریس واراءه پاور پوینت درس 9و10.فارسی ارزشیای وتدریس خواب خلیفه وراز جعبه حل کار برگ
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ارزشیابی شفاهی هدیه ها مرور ریاضی پاسخ به فعالیت ها توسط دانش اموزان فارسی مرور ۵ خط املا نوشته شود تمرین ص ۱۱۵ در دفتر ریاضی نوشته شود دروس برای ازمون پیشرفت تحصیلی مرور شود
پنجم آسیه خزاعی علوم:ارزشیابی از درس توسط همیار معلم ها. ریاضی:مرور و حل تمرین و تست. هنر:نقاشی و تکمیل کار جابر بن حیان. مطالعات:ارزشیابی و مرور. مطالعه ی درس ها جهت آمادگی در آزمون علمی چهارشنبه. موفق باشیدعزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده ریاضی و هنر :دبیر مربوطه درس مطالعات:تدریس درس جدید دریاها و کنفرانس توسط دانش آموزان درس فارسی:خواندن داستان قطره ی عسل وحل تمرین های مربوطه بررسی تکالیف درس تفکر و پژوهش:نمایش فیلم ماه و روباه و کامل کردن سوالات درس انجام فعالیت های درس مطالعات دریاها درس فارسی:نوشتن ارایه های ادبی شعر شیر خدا و حفظ آن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد