تکالیف سوم اسفندماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-03
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی روانخوانی درس بشکل مسابقه و با هدف ایجاد انگیزه و تقویت هماهنگی بین گروه. امتیاز دهی. کار در کلاس در دفتر مشق. ورزش با مربی. ریاضی حل مساله . علوم اتمام بخش خاک. کاربرگ ریاصی انجام شود.دفتر مشق یک صفحه املا یک صفحه جمله سازی.
اول مریم تکبیری اررشیابی ریاضی وانجام کتاب.ارزشیابی فارسی وروان خوانی درسها.تکلیف خلاق برای تشخیص نشانه هادردفترمشق.ورزش به همراه مربی.علوم:آشنایی باابزاری که دانش آموزان آوردندوصحبت درموردآنهاوخواندندرس8علوم از روی کتاب. یک صفحه جمله نویسی ویک صفحه املا.انجام کاربرگ ریاضی.تکمیل کامل کتاب ریاضی تاجایی که تدریس شده. فرداارزشیابی ازبرگه ی ریاضی توسط سرکارخانم باغبان ازدوکلاس ،انجام می شود.موفق باشید.
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی ومطالعه و تدریس علوم..املا ..ارزشیابی ونمایش فیلم ریاضی.ورزش .حل تمرین ریاضی .. حل کاربرگ ریاضی.املا از درس پرچم ..علوم فصل ۵و۶ پرسیده می شود.فارسی تاص ۸۵
دوم الهام آذری نائی تمرین جمع و تفریق های فرایندی املا از فردوسی جمله نویسی انجام تمرینات مکمل هدیه ها تدریس و ارزشیابی گلواژه ۱۱۱ گاج ۱۴۵
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی ص93حل شد.فارسی روانخوانی.پژوهشسرا ازمایشات نیرو انجام شد .مطالعات ارزشیابی ص94و95ریاضی حل شود
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها با کمک دانش اموزان املا ی کتا ب باز مطالعات طرح سوال ازمون پیشرفت تحصیلی فردا برگزار خواهد شد.کلیه دروس مطالعه شود.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:مرور و حل سوالات تستی به همراه دانش آموزان. علوم:انجام آزمایش در پژوهشسرا. فارسی:نوشتن املا. مطالعات:کار کردن نمونه سوالات تستی. قرآن :دبیر مربوطه مطالعه ی درس ها . موفق باشید عزیزانم
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران:دبیر مربوطه درس علوم:تدریس درس نهم انرژی و توضیح فعالیت ها و حل آنها درس هدیه ها :تدریس درس راز موفقیت و توضیح عوامل موفقیت درس هدیه :طرح پنج سوال از درس و حل تمرین های صفحه ی ۸۱-۸۲-۸۳ درس علوم:طرح ده سوال از درس جدید امادگی جهت ازمون فردا

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد