تکالیف چهارم اسفند ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-04
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس نشانه ی (چ)توسط دانش آموز عزیز شهریار پردل و با تشکر از خانواده ی گرامی. روخوانی درس. کار در کلاس زیر نویس . هنر نقاشی با نشانه. ریاضی کار خلاق یکی ده تایی. کاربرگ های داده شده در دفتر مشق انجام و رنگ آمیزی شود. طرح قوچ در دفتر مشق با کلماتی که دارای نشانه ی (چ)هستند پر شود. کتاب کار درس جدید کامل شود .با تشکر
اول مریم تکبیری تدریس(چ)توسط دانش آموزعزیز: (علی نعیمی)به رو ش ماکت سازی قصه وداستان گویی وپذیرایی باچیپس خانگی.املادردفتراملا ارزشیابی.روان خوانی ونوشتن دردفترمشق بررگ .هنربامربی. ارزشیابی فارسی. کتاب مهارت های نوشتاری نوشته شود.انجام دفترمشق ورنگ آمیزی نقاشی دفترمشق.
دوم الهام آذری نائی ریاضی جمع و تفریق فرآیندی با کمک جدول اعداد فارسی ارزشیابی با کمک نرم افزار علوم تدریس و ارزشیابی گلواژه ص ۱۱۲,۱۱۳ یکبار از کلمات مهم درس اول ، دوم و سوم املا از کلمات مهم سه درس اول هزار تومان بابت پیک نوروزی
سوم راحله ناظمی قران تدریس .ریاضی حل مرور فصل.فارسی حل نوشتاری.هدیه تدریس درس14وحل کاربرگ کتاب. حل کاربرگ .شنبه امتحان ضرب وتقسیم .سه شنبه امتحان جامع بهمن
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ارزشیابی فارسی تدریس ازمون پیشرفت تحصیلی برگزار شد از روی درس لطف حق رو نویسی شود کلمات مخفف درس را پیدا کنند و شکل کامل ان را بنویسند
پنجم آسیه خزاعی ریاضی : حل تمرین .مرور و حل تست . فارسی: خواندن انشابا موضوعات ختلف. برگزاری آزمون علمی. فوق برنامه: تکمیل فعالیت های جابر بن حیان و استفاده از سیستم ریاضی : نوشتن تمرین صفحه 94دفتر . فارسی: املای شب . تکمیل نگارش درس کاجستان . آخر هفته ی خوبی را در کنار خانواده ی محترمتان داشته باشید .
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:دبیر مربوطه درس فارسی:حل تست جهت آمادگی ازمون برگزاری ازمون پیشرفت تحصیلی و انجام پروژه جابر بن حیان انجام تکالیفیه قبلا گفته شده. آخر هفته ی خوبی داشته باشید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد