تکالیف هشتم اسفند ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-08
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه تدریس نشانه ی ژ توسط دانش آموز امیر علی امیرزاده. ریاضی عدد نویسی . روخوانی درس جدید. املا در دفتر املا و ارزشیابی و امتیازدهی. کاربرگ ها در دفتر مشق انجام و رنگ آمیزی شود. روخوانی درس تمرین شود.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی*تدریس(ژ)توسط:دانش آموزعزیز(ایمان بیابانی)به همراه شعرخوانی وپذیرایی باژله ازدوستانش(باتشکرازایمان ومادرمهربونش).ورزش به همراه مربی.ارزشیابی ریاضی وتقدیرازدانش آموزان قرآنی ازجمله آرمین محمدپور.خواندن متن درس جدید ونوشتن یک صفحه دفترمشق بزرگ.نوشتن یک صفحه دفترمشق. تکمیل دفترمشق ورنگ آمیزی وتمرین متن روان خوانی.
دوم الهام آذری نائی تمرین جمع و‌تفریق فرآیند ی حضور در پژوهش سرا و مشاهده و اشنایی با روشهای تولید گیاه املا (همسال سنجی) هدیه ها ارزشیابی ص ۷۵ کتاب کار فارسی ص۱۱۴ گلواژه دو ص خوشنویسی
دوم کوکب صیمی سلام.انجام تمرینات فارسی.آموزش شعربنی آدم اعضای یکدیگرند که درآفرینش زیک گوهرند ..ورزش..نمایش فیلم ریاضی..اموزش مساله وانجام تمرینهای مربوط به اعداد سه رقمی. ..انجام کاربرگ فارسی. به دانش آموزان کارتهای اعدادی تحویل داده شده که باید باآنها عددهای سه رقمی بسازندوبعد مقایسه بین اعداد انجام شودوسپس با اعداد ساخته شده مساله بسازند..چندکلمه که دارای ااستثنا میباشدازمجله یاکتاب فارسی پیداکرده ودردفتر مشق یادداشت نمایند..
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی تدریس تصویر عنوانی وص اول ودوم فصل 6.فارسی تدریس درس 12.هدیه مسابقه روانخوانی .مطالعات تدریس وارزشیابی س ص اول درس 12
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس مطالعات ارزشیابی و طرح سوال فارسی کامل کردن کتاب نوشتاری قران روخوانی ازمون جامع برگزار شد ۵سوال علوم از درس بدن ما طرح شود ۵ کلمه از درس لطف حق نوشته و مخالف ان ها را بنویسند ۵ کلمه از درس لطف حق نوشته و برای ان هم خانواده بنویسند
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس مطالعات ارزشیابی و طرح سوال فارسی کامل کردن کتاب نوشتاری قران روخوانی ازمون جامع برگزار شد ۵سوال علوم از درس بدن ما طرح شود ۵ کلمه از درس لطف حق نوشته و مخالف ان ها را بنویسند ۵ کلمه از درس لطف حق نوشته و برای ان هم خانواده بنویسند
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:مرور و حل تمرین به همراهی دانش آموزان. ورزش :دبیر مربوطه. فارسی:تکمیل فعالیت های نگارش مطالعات:نوشتن سوالات فارسی:رونویسی از درس شجاعت. مطالعه ی درس ها.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد