تکالیف نهم اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-09
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی روخوانی دو درس آخر و ببین و بگو به روش بارش مغزی . کار در کلاس عدد نویسی. هنر طراحی روی پاکت و با استفاده از ابزار. قرآن با دبیر مربوطه. کار درکلاس کتاب کار . دفتر مشق بزرگ درس ژ انجام و رنگ آمیزی شود. دفتر مشق کوچک یک صفحه جمله سازی انجام شود.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی وروان خوانی درس جدیددرکلاس وارزشیابی.شروع آموزش عددنویسی وحروف نویسی اعدادیک تاسی ونه درکلاس.جشن تولدیاسین خلیلی و پذیرایی ازدوستانش*قرآن به همراه مربی مربوطه.هنربه همراه مربی مربوطه:(نقاشی باحرف ژ). نوشتن دفترمشق. کتاب مهارتهای نوشتاری درس(ژ) کامل نوشته شود.روان خوانی تمرین شود.باسپاس ازهمکاری شما
دوم کوکب صیمی سلام.ازشیابی علوم .انجام تمرین جمله نویسی.ارزشیابی ریاضی .املا..نقاشی روی پاکت میوه..قرآن املای شب(کلماتی که دارای نشانه ض ذ هستنداز پنج درس اخر پیدا کنید وبنویسید.انجام کاربرگ فارسی..وحل تمرینات ریاضی
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس علوم طرح سوال فارسی کامل کردن کتاب نوشتاری هدیه ها تدریس کاربرگ داده شده پاسخ داده شود املا از درس اتفاق ساده و لطف حق نوشته شود مطالعات مطالعه شود
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و هنر :دبیر مربوطه درس فارسی:نوشتن ترجمه شعر شیر خدا و ترکیبات اضافی و وصفی درس مطالعات:نوشتن سوالات درس دریاها و حل کاربرگ درس تفکر:تدریس درس زیر ذره بین انشا:توصیف فصل بهار درس تفکر:حل تمرین های درس تفکر و پژوهش مطالعه درس علوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد