تکالیف یازدهم اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-11
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس نشانه ی ( خوا ). روخوانی درس جدید. کار در کلاس کتاب مهارتهای نوشتن. کاردر کلاس عدد نویسی در دفتر مشق. نقاشی آزاد. دفتر مشق یک صفحه سرمشق داده شده کامل شود. کتاب مهارتهای نوشتن تا پایان تمارین دوره ای انجام شود یعنی تا صفحه ی ۱۰۱. کاربرگ ریاضی انجام و رنگ آمیزی شود.باتشکر از شما خانواده های گرانقدر.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی*تدریس(خوا)استثنا با استفاده ازکارت وروش داستان گویی خلاق.روان خوانی درس جدید و ارزشیابی.نوشتن ادمه ی عددنویسی از70تا99باعددوحروف دردفترمشق. نقاشی آزاد.املا دردفتراملا. نوشتن عددنویسی دردفترمشق. انجام دفترمشق بزرگ ورنگ آمیزی ص123.انجام کاربرگ ریاضی بانظارت والدین به همراه رنگ آمیزی.تمرین روان خوانی درس جدیدوسه درس قبل. پایان هفته ی خوبی رابرایتان آرزومندم.
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی فارسی.املای خلاق.مطالعه علوم..ارزشیابی ریاضی.وحل تمرینهای مربوط به جمع وتفریق اعداد سه رقمی .توضیحات لازم در مورد حل مساله داده شده .بیان داستان فلسفی وآموزش مهارت عاقبت اندیشی با داستان (ماجرای باغ انگور).انجام نقاشی تلفیقی هنر وریاضی حل کاربرگ ریاضی .وکمک به والدین در انجام کارهای خانه..
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس علوم انجام ازمایش در پژوهشسرا هنر کار با گواش فارسی اموزش بند نویسی قران تدریس و رو خوانی تمرین ص۱۲۵ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته شود از درس اتفاق ساده و لطف حق کلماتی که نشانه ی (ت ط ق غ ح ه) دارند نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت -توضیح با استفاده از نرم افزار-بازی و ریاضی. فارسی:نوشتن واژه نامه-کنفرانس درس توسط دانش آموزان عزیزحسین فتحی و امیر محمد رفیعی. علوم:ارزشیابی-انجام کار عملی در پژوهشسرا. فوق برنامه:انجام کار عملی و ساخت پاور. ریاضی:نوشتن مرور فصل در دفتر. فارسی:املای شب. هدیه ها:تکمیل فعالیت کتاب. آخر هفته خوبی داشته باشید عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:دبیر مربوطه درس فارسی:حل تمرین های نوشتاری درس املا:نوشتن کلمات مشکل و نوشتن متن با استفاده از آن ها برگزاری مراسم عزاداری و شرکت دانش آموزان در مراسم درس مطالعات:پرسش و پاسخ و ارائه کنفرانس توسط دانش آموز صادقی فوق برنامه:انجام ازمایشات علوم در پژوهسرا علوم:پیش خوانی درس ۱۰و طرح پنج سوال نگارش:تکمیل تمرین های درس جدید مطالعه برای پرسش کلاسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد