تکالیف ۱۴ اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-14
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تمرین روان خوانی وانجام تمرین درس فارسی.ارزشیابی ریاضی(عددنویسی) قرآن به همراه مربی مربوطه.بازدید ازکارهای جابر ونوشتن کتاب نوشتاری.انجام کتاب نوشتاری. تکمیل کتاب نوشتاری.تمرین روان خوانی.
دوم کوکب صیمی سلام.انجام تمرینات کتاب فارسی..ارزشیابی ریاضی وحل تمرینات مربوط به فصل شش .مطالعه علوم .قرآن ..تکمیل کتاب فارسی..نمایش فیلم ریاضی مفهومی تکمیل کتاب فارسی وریاضی...تمامی دانش آموزان فردا باید بایونیفرم به مدرسه بیاییند...
سوم راحله ناظمی قران روانخوانی.ریاضی تدریس جمع وتفزیق فرایندی.علوم حل سوالات کتاب.فارسی روانخوانی وپیدا کردن واژه ها از واژه نامه.هدیه تدریس 5تفریق و5جمع فرایندی
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال و نمایش فیلم مربوط به درس ریاضی پاسخ به تمرین ها توسط دانش اموزان فارسی مرور هدیه ها مرور قران تدریس و روخوانی توسط دانش اموزان صفحه ۸۱ و صفحه ۸۲ کتاب فارسی نوشتاری کامل شود املا ی شب نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین توسط دانش آموزان.استفاده از نرم افزار . فارسی:فعالیت مربوط به مهارت های زندگی.نمایش انیمیشن درس بوعلی. علوم:ارزشیابی-نوشتن سوالات. مطالعات:کنفرانس درس های مروری توسط دانش آموزان عزیز مهدیار ذبیحی و صدوقی. کنفراس کشور ای همسایه توسط دانش آموزان عزیز عماد ذوالفقاری ،حسام الدین قربانی و امیر حسام خاکشور. قرآن :دبیر مربوطه. ریاضی:صفحه 109 و110کتاب کار. فارسی :رونویسی صفحه اول درس بوعلی. هدیه های آسمانی سه درس آخر مطالعه شود . روز خوبی داشته باشید عزیزانم .
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران :دبیر مربوطه درس علوم :تدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک /پرسش کلاسی درس فارسی:تدریس حکایت و روخوانی آن /نوشتن واژه های درس به همراه ترجنه ی آن درس علوم:مطالعه درس جدید تا قسمتی که تدریس شده درس فارسی:نوشتن مشق از حکایت بهمراه ترجمه و لغات درس

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد