تکالیف ۱۵ اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-15
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش . روان خوانی درس قرآن. زیبانویسی در کاربرگ مربوط به دست نوشته های طلایی . ریاضی تدریس و انجام ص ۱۳۵. روان خوانی درس میهن ما. روخوانی هر دو درس از بخش روان خوانی کتاب فارسی مرور و تمرین شود تا دانش آموز بتواند به صورت سریع و روان بخواند. در دفتر مشق یک صفحه به دلخواه از موارد ذکر شده کار شود: جمله سازی ،کلمات بهم ریخته را مرتب کن و جمله بساز، املا،بخش و صدا کشی .با تشکر از شما والدین دلسوز و مهربان که با صبر و شکیبایی ما را در امر خطیر آموزش و پرورش یاری می رسانید.⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
اول مریم تکبیری تدریس ریاضی وارزشیابی وانجام کتاب.ورزش.تمرین تشخیص(خا)و (خوا) دردفترمشق.تمرین متن روان خوانی کتاب فارسی.نوشتن متن زیبانویسی درکلاس. تمرین متن های روان خوانی کتاب فارسی.تکمیل کتاب ریاضی.نوشتن یک صفحه جمله نویسی برای (خوا)وارزشیابی نشانه های یک دردفترمشق توسط والدین گرامی. سپاس زهمکاری شما.
سوم راحله ناظمی ورزش. زیلضی جمع وتفریق فرایندی کار شد ص102حل وتدریس شد.فارسی روانخوانی درس ایران عزیز.املای پاتخته ای گفته شد.مطالعات ادامه سوالات گفته وارزشیابی شد. حل کاربرگ
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی مرور املای مسابقه ای فارسی ارزشیابی شعر مطالعات تدریس و طرح سوال از شعر امید کلمات کلمات هم قافیه ی بیت ها نوشته شود. کلمات مخفف شعر به همراه کامل ان نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین ها بصورت گروهی پای تخته.استفاده از نرم افزار. ورزش:دبیر مربوطه. فارسی:تکمیل فعالیت کتاب توسط دانش آموزان-همخوانی درس-اجرای صندلی صمیمیت توسط دانش آموزان. هدیه ها:تکمیل فعالیت ها بصورت گروهی . فارسی:رونویسی صفحه دوم درس بوعلی. مرور و تمرین ریاضی فصل اعداد اعشار برای ارزشیابی سه شنبه. خداقوت عزیزم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه:حل تمرینهای درس /پرسش و پاسخ از درس درس مطالعات:تدریس درس دریا نعمت خدادادی فناوری:کار با رایانه و رسم دیاگرام ورزش:دبیر مربوطه مطالعه دروس فردا

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد