تکالیف ۱۷ اسفند ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-17
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی روخوانی درس تشدید و دروس بخش روانخوانی. املای (خوا)استثنا و ارزیابی و امتیاز دهی به آن. ورزش با مربی مربوطه. ریاضی شمارش با واحد مشخص ۵تا۵تا تا ۹۵. کار در کلاس کتاب مهارتهای نوشتن درس تشدید و امتیاز دهی و ارزیابی دفاتر . کاربرگ های چسبانده شده در دفتر مشق کامل و رنگ امیزی گردد. کتاب کار درس تشدید کامل شود. ریاضی انقدر دانش آموز مرور و تکرار کند تا به مرحله ای برسد که بتواند ۵تا۵تا از ۰ تا ۹۵ تند تند بگوید .باتشکر از همکاریتان
اول مریم تکبیری ریاضی:تدریس شمردن5تل5تا و ارزشیابی تک تک دانش آموزان. ورزش به همراه مربی.نوشتن یک صفحه دفترمشق بزرگ.روان خوانی درس جدید.ارزشیابی درس تشدید واملاروی تخته. دفترمشق تمیز ومرتب نوشته شود. یک بارازروی درس دربازار ،زیباو خوانابنویسندوروان خوانی درس راتمرین کنند.کاربرگ ریاضی تکمیل شود.سپاس ازهمکاری شما.
دوم الهام آذری نائی تدریس و حل تمرین ص ۹۹ املا ، همسال سنجی از ایران زیبا فعالیت گروهی خلاصه نویسی داستان قران تدریس ص ۷۰ گاج ۱۴۷ املا از ایران زیبا کتاب کار فارسی ص ۸۱
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی فارسی .املا..ارزشیابی ونمایش فیلم ریاضی..ارزشیابی وتدریس هدیه..ورزش .قرآن .. ازکلمات مهم درس فردوسی دوبار..املا ازروی کلمات درس نوروز..پنج جمع تکنیکی
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی تدریس جمع وتفریق تکنیکی با داستان .فارسی روانخوانی .ادامه نوشتاریوخواندن شعر واشنایی با احساسات مختلف.پژوهشسرا وانجام ازمایشات.مطالعات تدریس درس 17 فردا امتحان ریاضی فصل5. 10سوال از فصل5طرحشودوحل شود.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران :دبیر مربوطه علوم:کار با میکروسکوپ در پژوهسرا انشا:بررسی انشا هدیه:حل تمرین های درس حل فعالیت های درس جدید مطالعات تکمیل درس نگارش مطالعه دروس فردا یکشنبه ازمون جامع

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد