تکالیف ۲۱ اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-21
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس نشانه ی جدید (ص)توسط دانش اموز مجتبی غلامی و تکمیل آن توسط آموزگار وپذیرایی از دوستانش با خوردن صبحانه دسته جمعی. رو خوانی درس صدای موج. زیرنویس جدید تمربن و تکرار. کتاب کار شرو ع به انجام . کار در کلاس . قران با مربی. مشق از روی درس زیبا نوشته شود و نقاشی با توجه به تصویرکتاب کامل و زیبا شود .رو خوانی درس تمرین و تکرار شود. سرمشق کلمات داده شده انجام شود. باتشکر و سپاس فراوان
اول مریم تکبیری آیت الکرسی،ارزشیابی ریاضی و تدریس ریاضی.تدریس(ص)بانقاشی درس.قرآن به همراه مربی مربوطه. تمرین روان خوانی درس جدید. نوشتن یک صفحه دفترمشق بزرگ. روان خوانی درس جدید،خوب تمرین شود.دفترمشق نوشته شودوبعداز نوشتن درس صدای موج،نقاشی آن پایین صفحه کشیده شود.متن روان خوانی تمرین شود.
دوم کوکب صیمی سلام.انجام تمرینات مربوط به جمله نویسی..انجام تمرینات کتاب ریاضی..ارزشیابی صرف فعل با بازی...ارزشیابی علوم وآموزش خلاصه نویسی زندگی چرخ ریسک وفواید لانه سازی. کانگورو ..روخوانی فصل ده علوم..قرآن انجام تمرینهای درس ایران زیبا از کتاب گل واژه...املای شب :یک بارازکلمات مهم درس همکاری ودوستان ما..ریاضی صفحه ۱۰۵
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۱۰۱ ریاضی هنر رنگ آمیزی تخم مرغ تدریس درس پرچم املا از ایران زیبا رونویسی از درس پرچم ص ۱۰۲ کتاب ریاضی
سوم راحله ناظمی قران روخوانی وتدریس ص103.ریاضی حل 106و107.فارسی روانخوانی وتدریس درس ازاد.علوم ارزشیابی .هدیه ها .حل سوالات کتاب ازدرس ازاد نوشته شود.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:شروع کلاس طبق گذشته با یک بازی و ریاضی. حل مرور فصل توسط دانش آموزان. فارسی:املای خلاق. علوم :ارزشیابی-اجرای طرح گفتگوی کلاسی و بیان ویژگی و صفات برتر دانش آموز طبق قرعه کلاسی.با هدف تقویت مهارت های زندگی. قران:دبیر مربوطه. اجتماعی:ارزشیابی:تدریس به همراهی داستان گویی دانش آموزان و تکمیل کاربرگ . فارسی:تکمیل فعالیت نوشتاری درس بوعلی. مطالعه ی درس ها برای ارزشیابی تستی روز دوشنبه. خداقوت عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد