تکالیف ۲۲ اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-22
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی توضیح مساله. فارسی کار در کلاس دفتر مشق بزرگ شروع به انجام. ورزش با دبیر مربوطه. رو خوانی درس ۱۷. کار دررکلاس املای دوره ای در دفتر مشق. دفتر مشق بزرگ کامل شود کار برگ در دفتر مشق انجام شود.
اول مریم تکبیری روان خوانی فارسی وارزشیابی.املادر دفتراملا.ورزش به همراه مربی. ارزشیابی درس تشدید و(ص)روی تخته.تدریس ریاضی وارزشیابی و وانجام وبررسی کتاب. نوشتن دفترمشق بزرگ (درس صدای موج)به همراه رنگ آمیزی .تمرین روان خوانی درس.موفق باشید.
دوم کوکب صیمی سلام..صرف صبحانه..املا بی نقطه. اموزش شعر نوروز...نمایش فیلم ریاضی وارزشیابی ازطریق سیستم...نمایش فیلم علوم..ورزش ..پژوهشسرا ریاضی تا ص ۱۰۷ .دانش آموزانی که تمرینهای شب گذشته رااشتباه نوشتند باید امشب تصحیح وکامل کنند..کلماتی که نشانه ر،ز دارند ازدرس ۶تا ۱۵ یک صفحه بنویسند..ارزشیابی علوم از فصل نه وده علوم
دوم الهام آذری نائی تدریس تفریق تکنیکی علوم تدریس فصل دهم همراه با نمایش زندگی جانوران تدریس درس ۱۳ هدیه ها گاج ص ۱۵۰ کتاب کار ص ۸۲ املا از پرچم
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی حل ص108 وتدریس ص109.فارسی روانخوانی وتدریس شعر وطن.اراءه سوالات نوشتاری درس ازاد.مطالعات اراءه ادامه سوالات درس وحل کاربرگ 15و16 حل کاربرگ
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاصی تدریس املا گفته شد مطالعات طرح سوال فارسی تدریس قران روخوانی توسط دانش اموزان از روی درس شیر و موش رونویسی شود واژه های درس۱۴ و ۱۵ در دفتر واژه ها نوشته و حفظ شود. فردا ازمون جامع برگزار خواهد شد
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه:تدریس درس شانزدهم زیارت/نوشتن سوالات درس قبل. حل تمرین های درس جدید درس مطالعات:پرسش و پاسخ سه درس اخر درس فناوری:اموزش تهیه سالاد هدیه:حل تمرین های صفحه ی ۹۷ مطالعات:مطالعه جهت پرسش کلاسی سه شنبه ازمون جامع

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد