تکالیف ۲۳ اسفند

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-12-23
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری مرور روان خوانی وبازدید ازدست نوشته های طلایی.املای نشانه های یک در دفترمشق.قرآن به همراه مربی.هنربه همراه مربی(کاردردفترمشق).انجام بعضی ازتمرینهای کتاب نوشتاری وخواندن مجله ی رشد. تکمیل کتاب نوشتاری(درس ص). فردابرگزاری جشن درمدرسه.با آرزوی موفقیت
دوم کوکب صیمی سلام نقاشی پرچم تلفیقی هنر وفارسی انجام شد..تمرینهای ص۱۰۴ ریاضی مجدداتوضیح داده شد.ارزشیابی ریاضی مبحث اندازه گیری وعلوم مبحث رشد درپژوهشسراانجام شد.کلماتی که نشانه ط وظ دارند ازاول کتاب فارسی رونویسی شد.قرآن ص ۷۰ کتاب فارسی نوشتاری(بایدهردانش آموزازروی درس روزی حلال برای خودش پنج سوال طرح کند ودر قسمت مربوطه بنویسد..پنج عدد جمع وتفریق تکنیکی همراه باشکل..املای شب از مجله رشد ۱۰کلمه هم معنی که یاددارد بنویسد.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۱۰۴ علوم تدریس و نمایش فیلم فارسی حل تمرین و تدریس جمله نویسی با کلمات دارای ارزش املایی کتاب کار فارسی ص ۸۴ گاج ۱۵۲
سوم راحله ناظمی ریاضی تدریس وحل ص109.110.حل ص111.هنر نقاشی سفره هفت سین.علوم تدریس درس بکارید وببینید واراءه پاورپوینت.فارسی تدریس درس ایران اباد وارزشیابی شعر ص112و113ریاضی .ص اول درس ایران اباد
پنجم آسیه خزاعی علوم :ارزشیابی -تکمیل فعالیت کتاب. ریاضی:جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری-ماشین های ورودی خروجی در پژوهشسرا. هنر:نقاشی و ساخت پاور با موضوع چهارشنبه سوری با استفاده از سیستم هوشمند. فارسی:مسابقه روان خوانی به کمک همیار معلم ها. مطالعات:توضیح و مرور درس به کمک نقشه در پژوهشسرا توسط دانش آموزان. علوم:ساخت فعالیت صفحه 75. مطالعه ی درس ها. روزتون به خیر و شادی عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد