تکالیف ۱۶ فروردین

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1396-01-16
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس ریاضی.تدریس فارسی(تدریس ع):به روش قصه گویی ونشانه ی پنهان.هنربه همراه مربی مربوطه.نوشتن ازروی درس جدید وخواندن درس. نوشتن درس دردفترمشق کامل شود.دفترمشق بزرگ تکمیل شود. موفق باشید.
اول فاطمه قاسمی تدریس نشانه ی جدید توسط جناب آقای سیدی رو خوانی درس ۱۸ توسط همه. هنر طراحی روی پاکت. ریاضی تدریس و مرور. املا در دفتر املا و ارزشیابی آن. دفتر مشق بزرگ درس (ع)کامل شود روخوانی درس ۱۸ تکرار شود.
دوم الهام آذری نائی حل تمرین های آخر فصل ۶ریاضی تدریس درس نوروز علوم ارزشیابی انجام تمرینات​ با نرم افزار رونویسی از درس نوروز گاج ص ۱۵۴ مطالعه قرآن حفظ شعر با پرستوهای شاد
دوم کوکب صیمی سلام.تدریس ریاضی ونمایش فیلم ریاضی..ارزشیابی ومطالعه ونمایش فیلم علوم..بررسی تکالیف ریاضی وفارسی...املا از چهاردرس اول...انجام تمرینات ریاضی..هنر ..نقاشی گل.. فارسی ص ۹۵ و۹۶..ریاضی ۵ جمع وتفریق تکنیکی..املای شب ازدرس پرواز قطره...ارزشیابی فصل ۹و۱۰و۱۱علوم
سوم راحله ناظمی ریلضی تدریس ص117 وحل ص118.بازدید علمی.فارسی روانخوانی وتدریس بخوان وبیندیش.هدیه ها تدریس درس 16 حل کاربرگ .علوم وضرب پرسیده میشود.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فارسی:پرسش کلاسی /مرور/ترجمهی سعر راز زندگی/تدریس درس میوه ی هنر نوشتن املا و کامل کردن فارسی نوشتاری مطالعات:تکمیل فعالیت های درس ۱۸ فوق برنامه:نوشتن و توضیح نکات درس خیلی دور خیلی نزدیک علوم از شعر میوه ی هنر نوشته شود مطالعه فارسی و ازمون علوم از درس خیلی دور خیلی نزدیک

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد