تکالیف دهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-10
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ارزشیابی زیرنویس . ریاضی ص 6 و 7 تدریس و انحام شد. نگاره ی 4 تدریس و ارزشیابی شد. زیرنویس جدید تدریس و ارزشیابی. بخش و آواشناسی کار شد. کتاب کار و سرمشق داده شده تکمیل شود. منتظر شما در جلسه ی فردا بعداظهر ساعت 16هستیم .
اول مریم تکبیری آیت الکرسی وتدریس ص6و7ریاضی،انجام وبررسی کتاب.آموزش زیرنویس ونوشتن دردفترمشق.ارزشیابی نگاره ی 1و2وتدریس نگاره ی3وآموزش بخش کردن بادست زدن.نوشتن کتاب نوشتاری.ارزشیابی ریاضیوفارسی وبازی کلاسی بااشکال هندسی. تکمیل زیرنویس دفترمشق.تکمیل صفحه ی6 کتاب مهارت های نوشتاری.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:اشنایی با اعداد زوج و فرد و الگویابی اجتماعی:پرسش درس اول و اشنایی بچه ها با شناسنامه و کاربرد آن املا:به صورت گروهی انجام شد.. فقط یک املای شب از درس محله ی ما در دفتر مشق.. بین 6 تا 7 خط..
چهارم فریبا بوی فرشه علوم مرور ریاضی پاسخ به ادامه تمرین های ص۷ قران تدریس ادامه درس اول و روخوانی توسط دانش اموزان فارسی ارزشیابی واژه ها و شعر هدیه ها مرور از روی کلمات مهم درس اول یک بار نوشته شود ۵خط املا از درس نوشته شود از درس اول مطالعات ۵ سوال طرح و پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:توضیح و تدریس درس با استفاده از سیستم هوشمند. فارسی:نوشتن املا- توضیح فعالیت های کتاب نوشتاری درس اول. علوم:پرسش از درس-تکمیل و توضیح فعالیت های درس و انجام کار گروهی . مطالعات:تدریس درس اول با استفاده از سیستم. ریاضی:حل تمرین ها فارسی: تکمیل فعالیت درس اول کتاب نوشتاری. مطالعه و روان خوانی درس. هدیه ها:مطالعه درس
ششم منیره سادات موسوی زاده درس نگارش:تا صفحه11کتاب تدریس شد. درس فارسی: تا صفحه 19 کتاب تدریس شد. درس علوم :تا صفحه 12 کتاب تدریس شد. درس نگارش:حل تمرین های کتاب صفحات 9…11 درس فارسی:مشق از روی شعر کتاب و حفظ شعر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد