تکالیف دوازدهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-12
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی آزمایش سایه انجام شد. نگاره ی4 تدریس شد. ریاضی یک صفحه تدریس و کار شد. هنر کار با دایره و درخت . زیرنویس جدید تدریس و تمرین شد. تشویق و امتیازدهی،تشخیص صدای اول کارتهای نگاره و بخش کردن. تغییر مکان سایه ها مشاهده و نتیجه گیری شد. کتاب کار و سرمشق داده شده انجام شود.
اول مریم تکبیری تدریس ص9ریاضی وآموزش سودوکووارزشیابی دانش آموزان.تمرین بخش کردن وکلمه خوانی نگاره ها.آموزش زیرنویس جدیدوتمرین درچک نویس ونوشتن دردفترمشق.آموزش نقاشی بادایره توسط مربی مربوطه.نوشتن ص7و8کتاب مهارت های نوشتاری. تکمیل ص7و8مهارت های نوشتاری.شرکت درعزاداری امام حسین ع.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تمرین و تکرار به اضافه ی تدریس صفحه ی 9 اجتماعی آغاز درس دوم بخوانیم تدریس درس پدربزرگ.. یک تمرین ریاضی در دفتر ریاضی 10جمله املا از درس محله ی ما..آمادگی برای املای فردا.. لطفا حفظ شعر پدربزرگ آغاز شود حفظ کامل برای روز چهارشنبه است.
سوم راحله ناظمی قران ارزشیابی اذان واقامه -ریاضی تدریس ص10 -هنر نقاشی با موضوع محرم -علوم مرور فصل وارزشیابی -فارسی معنی واژه ها وروانخوانی وکلمات مهم درس از کلماتی که زیر انها خط کشیدند 2 بار دردفتر مشق -املا در دفتر تمرین در خانه
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم تدریس درس دوم و انجام ازمایش ها در پژوهش سرا هدیه ها تدریس درس۲ ریاضی تدریس ص۱۰ فارسی کار گروهی هنر ,اریگامی درست کردن ماهی با کاغذ A4 ۵ خط املا از درس افریدگار زیبایی ریاضی تمرین های ص ۱۱ در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی علوم:پرسش و پاسخ.تدریس درس و نمایش فیلم مربوط به درس. ریاضی: حل فعالیت همراه با دانش آموزان با استفاده از سیستم هوشمند. مطالعات اجتماعی:گفتگوی کلاسی،تدریس درس با استفاده از پاور و نمایش انیمیشن مربوط به درس. ریاضی:حل تمرین در دفتر. املای فارسی و فارسی و هدیه ها پرسیده می شود.
پنجم آسیه خزاعی علوم:پرسش و پاسخ.تدریس درس و نمایش فیلم مربوط به درس. ریاضی: حل فعالیت همراه با دانش آموزان با استفاده از سیستم هوشمند. مطالعات اجتماعی:گفتگوی کلاسی،تدریس درس با استفاده از پاور و نمایش انیمیشن مربوط به درس. ریاضی:حل تمرین در دفتر. املای فارسی و فارسی و هدیه ها پرسیده می شود.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات:مرور شد.تکالیف و کار برگ ها مورد بررسی قرار گرفت. درس فارسی:مرور شد.سوالات ارزشیابی حل شد.شعر حفظی پرسیده.شد. موضوع انشاء :در رابطه ماه محرم داده شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد