تکالیف سیزدهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-13
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی مرور کارت خوانی نگاره ها و تشخیص صدای اول _صبحانه. ریاضی ادامه ی الگوی منظم و استفاده از خط کش ص 10 و 11 تدریس و انجام شد. ورزش با دبیر مربوطه. ارزشیابی و امتیاز دهی دفاتر و رفع اشکال. تدریس زیرنویس جدید و تمرین و نظارت برآن. زیرنویس داده شده در دفتر مشق انجام شود. کتاب کار کامل شده و ص 9 نیز انجام شود.
اول مریم تکبیری خواندن سلام زیارت عاشورا،تدریس ص10و11ریاضی،انجام وبررسی کتاب.تدریس نگاره ی4همراه باکلمه خوانی،بخش کردن وآموزش کلمه های هم پایان درس.آموزش زیرنویس جدیدوتمرین دربرگه ونوشتن دردفتر.ورزش به همراه مربی مربوطه.نوشتن ص 9کتاب مهارت های نوشتاری. تکمیل ورنگ زدن ص9کتاب مهارت های نوشتاری وتکمیل دفترمشق.
دوم الهام آذری نائی تدریس و ارزشیابی ریاضی و انجام تمرینات مربوطه ارزشیابی و یاداوری درس اول علوم، نمایش فیلم مربوط ب درس دوم و پرسش و پاسخ علوم فارسی ،ارزشیابی ، یادآوری ، انجام کاربرگ و یادآوری نشانه خ انجام فعالیت ص ۱۰ ریاضی تا اول کار در کلاس ۵ خط املا از کتاب فارسی اول روخوانی کتاب داستان یا کتاب کلاس اول (تکالیف شب در کلاس انجام شد )
دوم کوکب صیمی تدریس وارزشیابی ریاضی وانجام تمرینات مربوطه. انجام کاربرگ فارسی مربوط به تکالیف شب ..ارزشیابی و یادآوری نشانه خ..یادآوری وارزشیابی علوم.حس چشایی. ارزشیابی وتدریس قرآن حل تمارین مربوط به صفحه ده تا اول کاردرکلاس..روخوانی کتاب فارسی اول یا کتاب داستان .پنج خط املا
سوم راحله ناظمی ریاضی تدریس ص11 فارسی روانخوانی وحل تمرین املا از درس محله ما اجتماعی ارایه سوالات حل سوالات در دفتر تمرین در خانه ومرور علوم
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی صفحه 10 تدریس شد پاورپوینت اجتماعی نمایش داده شد. املا گرفته شد تمرین ریاضی حفظ شعر پدربزرگ
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به فعالیت ص۱۰ املا ازدرس گرفته شد مطالعات ارزشیابی کلماتی که نشانه ی ق غ ذ ظ دارند نوشته شود
ششم منیره سادات موسوی زاده درس علوم:تا صفحه ۱۲کتاب تدریش شد.در پژوهسرا آزمایشات مربوط به صفحات ۹_۱۲ انجام شد.نحوه نوشتن گزارش کار آزمایشگاهی توضیح داده شد.و نمونه کار آزمایشگاهی نوشته شد. درس هدیه های آسمانی:تا صفحه ۱۷ با همفکری دانش آموزان تدریس شد. در رابطه با گفتگو کنید صفحه ۱۷ توضیح داده شد. نوشتن مجدد انشاء برای دانش اموزانی که کم کاری کردند. درس هدیه :انجام تکلیف گفت و گو کنید صفحه ۱۷ کتاب. و رونویسی از درس. درس علوم:انجام گزارش کار و کامل کردن سوالات طرح شده در بخش کاوشگری کتاب.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد