تکالیف چهاردهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-14
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی قران توسط مربی مربوطه. هنر توسط مربی مربوطه با موضوع محرم. ریاضی ص 12 تدریس و انجام شد. زیرنویس مجدد تکرار و تمرین شد. دفاتر امتیاز دهی شد. زیرنویس ها ی داده شده مجدد تکرار و تمرین شود. پیک آخر هفته با نظارت والدین انجام گردد. خواهشمندیم نسبت به تمیز و درست نویسی و رسیدگی به دانش اموز در منزل بیشتر همکاری نمایید .بسیار سپاسگزارم.
اول مریم تکبیری سلام دادن به امام حسین وتدریس ص12ریاضی وارزشیابی.تدریس قرآن توسط مربی مربوطه.آموزش نقاشی محرم توسط مربی مربوطه.ارزشیابی نگاره هاوبخش کردن کلمه ها باروش های مختلف وبازی.رنگ زدن نقاشی .دفترمشق ونوشتن سرمشق تکرارشده. برگه ی نقاشی رنگ آمیزی شود.کاربرگ ارزشیابی درس هاانجام شود.تکرارسرمشق دفتربانظارت کامل والدین انجام شود.تکمیل کتاب مهارت های نوشتاری ورنگ زدن تاص9
دوم الهام آذری نائی ارزشیابی و بررسی تمرینات ص ۱۰ و تدریس ص ۱۱ کتاب ریاضی و انجام تمرینات مربوطه ارزشیابی درس قرآن انجام فعالیت ریاضی جمع مربوط به ص ۱۱ با کمک وسایل کمک آموزشی املای بادکنکی ارزشیابی و انجام کاربرگ انجام کاربرگ ریاضی انجام کاربرگ فارسی
دوم کوکب صیمی تدریس وارزشیابی ریاضی .انجام املای بادکنکی به مناسبت روز جهانی کودک.انجام کاربرگ فارسی وارزشیابی.تدریس وارزشیابی قرآن .نمایش فیلم.نمایش فیلم علوم حل کاربرگ ریاضی وفارسی یادداشت پنج جمله از خاطرات دوران کودکی .روخوانی قرآن تا صفحه ۷
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس شد ارزشیابی شعر پدربزرگ اذان و اقامه ارزشیابی شد کتاب نوشتاری تدریس شد خوشنویسی تمرین شد حل کاربرگ پرسش لغات درس ارزشیابی اذان اقامه
سوم راحله ناظمی ریاضی تدریس ص 12 فارسی ص اول کتاب نوشتاری حل شد هدیه ها حل کاربرگ قران تدریس درس جدید جل کار برگ ومرور سوالات علوم
چهارم فریبا نبوی فرشه فارسی مرور مطالعات ارزشیابی ریاضی پاسخ به تمرین های ص۱۱ علوم تدریس درس مخلوط ها به همراه انجام ازمایش ها قران ادامه تدریس یک کاربرگ ریاضی ۵۰ کلمه با ارزش املایی در جدول کلمات بی نقطه تا ۶ نقطه قرار داده شود ۵ سوال از درس مخلوط ها علوم طرح شود روز شنبه چند سوال ریاضی از الگو ها پرسیده خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین .فعالیت کتاب و نوشتن جزوه. علوم :توضیح درس همراه با آزمایش .نوشتن سوالات مطالعات:مرور و پرسش و پاسخ فارسی:نوشتن انشا باموضوع محرم با استفاده ازسیستم هوشمند فوق برنامه:نحوه ساخت پاور و ارایه کنفرانس شرکت در عزاداری ابا عبدالله الحسین ریاضی:تکمیل کاربرگ فارسی:تکمیل کاربرگ مطالعه درس

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد