بوستان سعدی

بوستان سعدی

نخستین اثر منظوم سعدی که کار سرودن آن در سال 656 ه.ق پایان یافته است.در قالب مثنوی و از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست پرداخته است

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد