تکالیف سوم آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-03
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی نگاره ی 9 تدریس شد. زیرنویس جدید . هنر کار گروهی. ریاضی ص 26 و 27 تدریس و انجام. زیرنویس جدید و امتیازدهی و ارزشیابی. کتاب کار و دفتر مشق انجام شود.
اول مریم تکبیری تدریس ص26و27ریاضی وارزشیابی چوب خط.آموزش دوزیرنویس وتمرین دردفترتمرین.تکمیل وارزشیابی نگاره ی9 وتمرین صدای آخر کلمه های نگاره ها.هنربه همراه مربی مربوطه(کارگروهی ملیله بامقوا).آزمایش علوم درپژوهش سرا وآموزش حواس پنج گانه. تکمیل دوزیرنویس دردفترمشق ورنگ آمیزی گوشه های دفتر.لطفابالای دفترمشق توسط اولیای گرامی تکمیل شود.باسپاس.تکبیری
دوم الهام آذری نائی ارزشیابی فصل اول ریاضی و تمرین مکمل در دفتر ارزشیابی روخوانی درس اول فارسی املای پای تخته گروهی ارزشیابی و تکمیل تدریس درس پرندگان چ میگویند هدیه های آسمان رونویسی ۱۳ خط اول درس کتابخانه کلاس ما در دفتر مشق تمرین‌روخوانی درس اول فارسی
دوم کوکب صیمی صرف صبحانه.پخش فیلم ریاضی مفهومی فصل یک وارزشیابی درس ۱ریاَضی .(سیستم هوشمند)..فارسی:رونویسی از روی کلمات مهم درس کتابخانه کلاس ما .املا:از درس اول املا گفته شد..هنر:معارفه اعضای گروه ها(پسرهای گلم خودرا معرفی کردند وسپس خصوصیات اخلاقی خودرا برای هم گروه خود بیان نمودند وبعد در برگه مخصوص یادداشت کردند.)علوم :روانخوانی سوالات مربوط به فصل ۲ علوم..نمایش فیلم مربوط به فصل ۲ علوم .بررسی تکالیف .و توضیحات مربوط به تکالیف شب..در مورد نظم وانضباط در کلاس بحث وگفت وگو شد انجام کاربرگ مربوط به فارسی وریاضی..حل تست ماز باهدف تقویت حس بینایی .افزایش دقت ..تقویت درس دیکته وریاضی .سه خط املای شب
سوم راحله ناظمی قران مرور وارزشیابی رای گیری از دانش اموزان ریاضی حل کار برگ وخود سنجی هنر کاردستی با معلم هنر علوم حل وتوضیح سوالات کتاب ص22و23کتاب ریاضی حل شود.تحقیق در مورد انواع گروه های مواد غذایی ونقش ان در بدن
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی حل کاربرگ در کلاس فارسی روانخوانی درس تنگ بلور،و ارزشیابی لغات. اجتماعی ارزشیابی شد. علوم فعالیت علوم درس دوم بررسی شد. شرکت دانش آموزان در انتخابات هوشمند شورای دانش آموزی.. مشق از روی درس زنگ ورزش در دفتر مشق..
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم مرور هدیه ها انتخابات شورا ریاضی کامل کردن فرهنگ نوشتن فارسی اجرای نمایش شعر روباه و زاغ و کامل کردن فارسی نوشتاری هنر اموزش نقاشی اسان کاربرگ ریاضی پاسخ داده شود از درس راز نشانه ها ۵۰ کلمه در جدول کلمات بی نقطه تا ۶ نقطه نوشته شود ۵ خط املا نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت کتاب. حل تمرین مرور کاربر. هنر:نقاشی و کشیدن طرح های زیبا با کشیدن خط و با هدف افزایش خلاقیت فارسی:روان خوانی درس بصورت مسابقه بین دانش آموزان-توضیح نکات دستوری واژه آموزی و تشخیص کلمات ساده و غیر ساده مطالعات :پرسش و پاسخ-نوشتن سوالات. ریاضی:حل تمرین صفحه11تا15 کتاب کار. املای شب. مطالعه درس طبق برنامه کلاسی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات:تدریس درس چهارم.نوشتن سوالات مربوطه.حل کاربرگ شماره ۴ درس نگارش:حل تمرین های مربوط به درس دوم درس تفکر و پژوهش:حل تمرین های درس اول درس ریاضی:تدریس صفحه ۱۳-۱۴و انجام تمرینات مربوطه درس مطالعات:نوشتن ده سوال از درس چهارم درس نگارش:حل تمرین های باقیمانده درس دوم درس تفکر و پژوهش:تکمیل درس دوم نارنجی پوش امانتدار درس ریاضی:انجام تمرین صفحه ۱۵ در دفتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد