تکالیف چهارم آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-04
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری رفتن به پژوهش سراوتدریس ص28و29ریاضی.آموزش زیرنویس جدید.تدریس نگاره ی10وکارکردن کلمات.ورزش بامربی مربوطه.انجام ص22و23کتاب نوشتاری. تکمیل قسمت های تدریس شده ی ص22و23 کتاب نوشتاری.نوشتن صفحه ی دفترمشق ورنگ آمیزی دفتر.
دوم الهام آذری نائی ایجاد زمینه برای تدریس جمع دو رقمی با استفاده از وسیله های کمک آموزشی و کار گروهی جمله نویسی با کلمات مهم درس اول ارزشیابی و انجام تمرینات درس اول فارسی با کمک نرم افزار مربوطه نمایش فیلم مربوط ب فصل اب و هوای سالم و ارزشیابی و پرسش و پاسخ کاربرگ ریاضی رونویسی از ادامه درس کتابخانه ی کلاس ما
دوم کوکب صیمی فارسی:رونویسی از درس کتابخانه کلاس ما..علوم:ارزشیابی ومطالعه..ریاضی :حل کاربرگ .هدیه:تدریس وبحث ،گفت وگو در مورددرس جدید.ورزش انجام کاربرگ علوم و حل کاربرگ ریاضی.مطالعه کلمات هم معنی درس ستایش.وروانخوانی درس کتابخانه کلاس ما.سه خط املا نوشته شود.. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
دوم کوکب صیمی فارسی:رونویسی از درس کتابخانه کلاس ما..علوم:ارزشیابی ومطالعه..ریاضی :حل کاربرگ .هدیه:تدریس وبحث ،گفت وگو در مورددرس جدید.ورزش انجام کاربرگ علوم و حل کاربرگ ریاضی.مطالعه کلمات هم معنی درس ستایش.وروانخوانی درس کتابخانه کلاس ما.سه خط املا نوشته شود.. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
سوم راحله ناظمی ورزش با دبیر مربوطه.ریاضی حل ص22و23.ریاضی مرور فصل 1.فارسی روانخوانی وحل کاربرگ املا.اجتماعی حل کاربرگ درس2 کلمات درس 1و2 دوبار.تحقیق درباره ی گروه های مواد غذایی ونقش ان در بدن غ
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی حل صفحه ی 23.. املا گرفته شد.و دفاتر مشق بررسی شد. ورزش با دبیر مربوطه😊 هدیه درس سوم تدریس شد. حل کاربرگ علوم و ریاضی و حل ریاضی صفحه ی 22
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به سوالات کاربرگ املا توسط,دانش اموزان گفته شد مطالعات تدریس درس سوم فردا ارزشیابی از فصل اول ریاضی انجام خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:نمایش پاور و تدریس درس با استفاده از سیستم هوشمند.حل تمرین کتاب توسط دانش آموزان. فارسی:روان خوانی-تدریس درس و توضیح نکات دستوری:مجدد قافیه و ردیف-قالب شعری مثنوی و غزل-واژه آموزی و پسوند . املای فارسی:نوشتن املا در کاربرگ پیدا کردن غلط املایی. هدیه ها:اجرای نمایش ایستگاه خلاقیت درس بصورت گروهی توسط دانش آموزان. ریاضی:مرور و حل فعالیت صفحه 15 در کتاب حل تمرین صفحه 16 در دفتر. مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه:تدریس درس شتربان با ایمان.طرح سوال و جواب در دفتر درس علوم:انجام کاوشگری در محل پژوهسرا.و انجام کار آزمایشگاهی توسط دانش اموزان؛تدریس کامل درس دوم. درس ریاضی:انجام تمرینات صفحه ۱۵ درس هدیه:طرح ۵سوال از درس جدید درس ریاضی:انجام کاربرگ

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد