تکالیف پنجم آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-05
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی قرآن با دبیر مربوطه. تدریس زیرنویس جدید(س)و تمرین. کار تلفیقی ریاضی و هنر. تدریس و تمرین زیرنویس جدی(ح). اجرای نمایش آیین عید نوروز. مرور نگاره ها بخش و تشخیص صدا. کتاب کار زیرنویسهای تدریس شده انجام شود. سرمشق های داده شده دفتر مشق انجام شود. پیک ارزشیابی آخر هفته انجام شود.
اول مریم تکبیری تدریس ص30 ریاضی وارزشیابی .آموزش سوره ی کوثر توسط مربی مربوطه.هنر:،تلفیق ریاضی وهنر( مربع های شگفت انگیز).آموزش دوزیر نویس وتمرین.ارزشیابی نگاره ی10وتکمیل نگاره. انجام کاربرگ های ارزشیابی.نوشتن دوصفحه دفترمشق.تکمیل کتاب نوشتاری ورنگ آمیزی.تمرین سوره ی کوثر.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۲۰ و ۲۱ و انجام تمرینات مربوطه و رفع اشکال املای کتاب باز ارزشیابی قرآن و بخش خوانی انجام تمرینات مکمل ریاضی در دفتر کاربرگ ریاضی املا پنج خط در دفتر تمرین در خانه ص ۱۷ دفتر خوشنویسی
دوم کوکب صیمی پسرگلم:خسته نباشی. هفته بسیار پربار وخوبی رادر کنار هم به پایان رساندیم .من که بسیار راضی وخوش حالم .امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشد.تلاشت بسیارچشمگیر ورضایت بخش بود .من مطمئن هستم بااین روند بسیار خوبی که برای هدف خود انتخاب کرده ای حتما موفق وسربلند خواهی شد..فعالیتهای انجام شده در مورخه :۸/۶((ریاضی : تدریس فصل ۲.نمایش فیلم .یاداوری مطالب فصل ۱..فارسی:ارزشیابی..هنر:بررسی دفاتر زیبانویسی .رونویسی از تمرین های دفتر زیبا نویسی..بررسی دفاتر مشق..مهارتها:اموزش مهارت امانتداری.. انجام کاربرگ تلفیقی هنر وفارسی. انجام کاربرگ فارسی(باهدف :دست ورزی ..اموزش نکات دستوری )ریاضی:ساختن اعداد دورقمی (بازی با کارت )وثبت دردفتر ریاضی .((اهداف:اموزش ریاضی .تقویت مهارت امانتداری).دانشمندان کوچکم باید کارت ها را درروز شنبه به آموزگار خودتحویل بدهند.. آدینه ی بسیارخوبی رابرایت آرزو می کنم.🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی حل تمارین کتاب.. قران تدریس تا جلسه پنجم.. بخوانیم تدریس هوای پاک.. هنر کاردستی تلفیق هنر با ریاضی تقارن. نوشتاری صفحه دوم زنگ ورزش تدریس شد و در کلاس حل شد. حل کاربرگ ریاضی پرسش درس اجتماعی و علوم و لغات فارسی انجام خواهد شد. آخر هفته خوبی داشته باشید😊
سوم راحله ناظمی قران تدریس جلسه اول فصل دوم. ریاضی حل سوال وتدریس تصویر عنوانی فصل دوم. فارسی حل کتاب بنویسیم. هدیه ها ارزشیابی وتدریس درس سوم.هنر خوشنویسی با دبیر مربوطه. 10سوال از فصل اول ریاضی واملای شب از درس 1و2
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم انجام ازمایش ها در پژوهش سرا فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری ریاضی ارزشیابی کتبی انجام شد هنر کشیدن نقاشی جلسه اشنایی با محیط زیست برای دانش آموزان برگزار شد تکلیف ندارند شنبه ارزشیابی از شعر روباه و زاغ و واژه های درس سوم فارسی انجام خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تکمیل فعالیت کتاب توسط دانش آمزان-انیمیشن ریاضی و کار با وسایل آموزشی بصورت گروهی. علوم:تدریس درس با استفاده از پاور.نوشتن سوال .دیدن نتیجه ازمایش جلسه گذشته در پژوهشسرا . فارسی:نوشتن انشابا استفاده از سیستم هوشمند و ساخت پاور کلاس محیط زیست. ریاضی:نوشتن تمرین1تا3 صفحه 17 کتاب در دفتر . فارسی:املای شب- تکمیل فعالیت نگارش درس سوم کتاب بنویسیم. آمادگی برای آزمون علمی .مطالعه درس ها. با آرزوی سلامتی و موفقیت همه شما عزیزان.آخر هفته خوبی داشته باشید.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس نگارش:درس دوم به مشارکت دانش آموزان تکمیل شد درس مطالعات:ارزشیابی کلاسی انجام شد.درس پنجم به طور کامل تدریس و سوالات مربوطه نوشته شد. ساعت املاء از اول کتاب تا درس پنجم املاء گفته شد.و شعر حفظی درس فارسی تدریس شد.واژه های مربوط به درس نوشته شد.بخش اعلام کتاب فارسی کار شد. درس نگارش:درس سوم به طور کامل تکمیل شود. درس مطالعات:فعالیت ۱؛۲؛۳به طور کامل انجام شود. درس فارسی:شعر حفظی سخن همراه با ترجمه ی آن و واژه های آن نوشته شده و حفظ شود. از کلمات اشتباه املاء ده مرتبه نوشته شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد