تکالیف هشتم آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-08
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری آیت الکرسی وتدریس ص32و33ریاضی.تدریس نشانه ی(آا).تمرین روان خوانی متن کتاب وارزشیابی.قرآن به همراه مربی مربوطه.نوشتن تمرین دردفترتمرین وکارکردن نشانه ی جدید. تکمیل سه صفحه ی دفترمشق همراه باخواندن حین نوشتن.تمرین خواندن متن درس.رنگ آمیزی دفترمشق.
دوم الهام آذری نائی ریاضی ارزشیابی شد فارسی درس دوم تدریس شد علوم ارزشیابی شد هنر کار تلفیقی هنر و هدیه با موضوع خورشید انجام شد کاربرگ علوم املا پنج خط از درس اول فارسی در تمرین در خانه تمرین روخوانی درس دوم فارسی ساعت شروع و پایان درتکالیف درج شود املا توسط والدین گفته و تصحیح شود
دوم الهام آذری نائی ریاضی ارزشیابی شد فارسی درس دوم تدریس شد علوم ارزشیابی شد هنر کار تلفیقی هنر و هدیه با موضوع خورشید انجام شد کاربرگ علوم املا پنج خط از درس اول فارسی در تمرین در خانه تمرین روخوانی درس دوم فارسی ساعت شروع و پایان درتکالیف درج شود املا توسط والدین گفته و تصحیح شود
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی عدد نویسی با کارت تدریس شد و دست ورزی به صورت گروهی انجام گرفت. قران ارزشیابی شد. علوم ارزشیابی انجام شد. فارسی خوانداری تمرین شد و املای:پای تخته ای به صورت گروهی انجام شد. حل تمرین ریاضی که در دفتر داده شده. فردا امتحان جامع از دروس ریاضی،قرآن و هدیه های آسمانی به صورت هماهنگ انجام خواهد شد. قبلا از همکاری شما با عزیزانم برای شرکت در آزمون کمال تشکر و امتنان را دارم.😊💕
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم انجام ازمایش در پژوهش سرا ریاضیذتدریس ص۲۳ فارسی ارزشیابی شعرروباه و زاغ قران روخوانی کاربرگ فارسی پاسخ داده شود سوالات ریاضی داده شده پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تکمیل فعالیت های کاردر کلاس-تدریس الگوی عددها مثلثی و مربعی با استفاده از پاورپوینت. فارسی:نوشتن املا-روان خوانی درس و تکمیل درک مطلب. علوم:تدریس درس با استفاده از سیستم هوشمند و پاورپوینت.بحث و گفتگوی کلاسی. قران:دبیر مربوطه مطالعات:پرسش و پاسخ-نوشتن سوالات درس. مطالعه برای آمادگی در آزمون علمی
ششم منیره سادات موسوی زاده درس علوم:تدریس درس سوم کارخانه کاغذ سازی.نوشتن سوالات درسی به همراه پاسخ.ارزشیابی از تعدادی از دانش آموزان درس فارسی:پرسش شعر حفظی -نکات دستوری-واژه و اعلام از دانش آموزان.تکمیل خوانش و فهم شعر حفظی صحبت در رابطه با کلاسهای پیشرفته و تقویتی-آزمون جامع برای دانش اموزان توسط جناب آقای صمیمی با حضور سرکار خانم عنایتی درس ریاضی:تدریس صفحات ۱۶-۱۷-۱۸و حل تمرینات مربوطه جمع آوری اطلاعات درس علوم صفحه ۲۵انجام شود. درس ریاضی:انجام تمرینات صفحه ۱۹-۲۰-۲۱در دفتر برای روز دوشنبه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد