تکالیف نهم آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-09
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه. فارسی تکرار تدریس آ ا و تشخیص صدا. رو خوانی از روی درس توسط همه . تمارین درس اول در کتاب کار انجام شد. ریاضی تدریس شد. گروه بندی علوم مربوط به درس انجام شد. کتاب کار قسمتهای (بنویس)درس اول (آب ) انجام شود. کتاب ریاضی ص 33 و 34 انجام شود.
اول مریم تکبیری ارزشیابی درس جدیدروی تخته.ورزش به همراه مربی مربوطه.انجام پایین ص25،26،27کتاب نوشتاری.تمرین روخوانی وصداکشی درس اول.تدریس ص34ریاضی وامتیازدهی دفترها. تکمیل بالای ص25،26،27 کتاب نوشتاری.روی مجله ی رشد اسم فرزندگلتون رو بنویسید وفردابیاورند.فردادفترصو رتب املارا بیاورند.روخوانی درس اول کارشود.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۲۲ و انجام تمرینات جمع ده تایی ها با کمک بسته های ده تایی نی و کوییزنر ارزشیابی در س دوم فارسی ازمایشگاه علوم کاربرگ مکمل ریاضی ۵ خط املا از درس اول تمرین روخوانی درس دوم حفظ شعر یار مهربان
دوم کوکب صیمی ریاضی: حل تمارین ریاضی ..نمایش فیلم..جمله نویسی..:ارزشیابی درس دوم..ریاضی:( بازی با نی .) املا :انجام کاربرگ مربوط به املا.ورزش.. انجام کاربرگ ریاضی..پنج خط املا نوشته شود..فارسی:صفحه ۲۰.و۲۱ نوشته شود.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی نمودار درختی اعدادتدریس شد و تمرین در دفتر حل شد. علوم درس مواد در پژوهش سرا تدریس شد. امتحان ارزشیابی ریاضی و هدیه گرفته شد. قران تدریس شد. از روی درس طبیعت و هوای پاک یک بار در دفتر مشق😊
سوم راحله ناظمی ورزش با دبیر مربوطه.ریاضی تدریس .ازمون پیشرفت تحصیلی.فارسی تدریس درس سوم.مطالعات تدریس درس 3 ص اول ودوم درس اسمان ابی طبیعت پاک. ص14 و15نوشتاری
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس ص۲۵،۲۶ املا املای نشانه ها گرفته شد فارسی مرور درس توسط نرم افزار میشا و کوشا قران تدریس درس سوم هدیه ها مرور صفحه ۲۴ فارسی نوشتاری پاسخ داده شود فردا ازمون ماهانه از کلیه ی دروس برگزار خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس مجدد الگوهای مثلثی و مربعی .حل تمرین کتاب توسط دانش آموزان. ورزش:دبیر مربوطه برگزاری آزمون علمی هدیه های اسمانی:نوشتن سوالات ریاضی:نوشتن تمرین صفحه18و19در دفتر. فارسی:رونویسی نصف صفحه اول درس 4. مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه:تکمیل پرسش های درس شتربان با ایمان و ارزشیابی کلاسی درس مطالعات:ارزشیابی کلاسی تکمیل کاربرگ شماره ۵-۶و حل تست درس فناوری:تدریس درس ششم .نوشتن سوالات مربوط به درس درس هدیه:انجام تمرین های صفحه ۲۵کتاب. آمادگی برای ارزشیابی جامع روز دوشنبه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد