تکالیف ۱۱ آبان

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-11
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی ص38 تدریس و انجام شد. تدریس نشانه ی ب به روش قصه گویی خلاق و رو خوانی درس. ورزش با دبیر مربوطه. تمرین زیرنویس جدید. علوم مبحث سالم باش شاداب باش. دفتر مشق انجام شود. لطفادانش آموز یک عدد عکس سه در چار از پدرش بیاورد. دفتر دیکته با چسب پهن یا شیشه مات کن جلد و اسم نویسی و اورده شود.
اول مریم تکبیری تدریس ص38و39ریاضی.ارزشیابی فارسی وگروه بندی علوم ومبحث سالم باش شاداب باش انجام شد.تدریس خلاق نشانه ی (ب)همراه باقصه گویی وتلفیق باعلوم.روخوانی درس باران. صفحه های دفترمشق رابخوان وبنویس ورنگ بزن.روخوانی درس باران کارشود..فردایک عکس 4*3 ازباباهابیارن حتما.قاشق وبشقاب یادتون نره.ممنون
دوم الهام آذری نائی ریاضی تدریس ص ۲۲ و انجام تمرین های مربوط در دفتر جمله نویسی خلاق ، کار گروهی ساخت جمله ی های طنز با کلمات داده شده هدیه ها ارزشیابی و تدریس ادامه درس دوم فارسی ، ارزشیابی و تدریس نکات دستوری درس دوم با کمک نرم افزار پنج خط املا از درس دوم رونویسی ادامه درس دوم فارسی در دفتر مشق ۱۸ و ۱۹دفتر خوشنویسی
دوم الهام آذری نائی ریاضی تدریس ص ۲۲ و انجام تمرین های مربوط در دفتر جمله نویسی خلاق ، کار گروهی ساخت جمله ی های طنز با کلمات داده شده هدیه ها ارزشیابی و تدریس ادامه درس دوم و نمایش فیلم کوتاه مورچه و سلیمان فارسی ، ارزشیابی و تدریس نکات دستوری درس دوم با کمک نرم افزار پنج خط املا از درس دوم رونویسی ادامه درس دوم فارسی در دفتر مشق ۱۸ و ۱۹دفتر خوشنویسی
دوم کوکب صیمی سلام.ریاضی:حل تمرینات مربوط به درس..فارسی: ارزشیابی روانخوانی درس مسجدمحله ما.انجام تمرینات فارسی صفحه ۲۳ در کلاس.بررسی تکالیف..املا از دو درس فارسی.وتوضیح جملات پرسشی .وارزشیابی نکات دستوری . املا :پنج خط.فارسی نوشتاری: صفحه ۲۴.. تمرین خط کشی در دفتر کاردرخانه ...سه مساله ریاضی نوشته شود
چهارم فریبا نبوی فرشه بازدید از کانون فرهنگی لقمان صفحه ی سوم و چهارم درس ارزش علم رونویسی شود
پنجم آسیه خزاعی شرکت در کلاس های کانون فرهنگی. ریاضی:توضیح و بازی و ریاضی مربوط به فصل الگوهای عددی. ریاضی:تکمیل صفحه15و16کتاب کار مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی
ششم منیره سادات موسوی زاده شرکت دانش آموزان در برنامه های کانون فرهنگی تربیتی لقمان از ساعت ۸تا ۱۲ انجام تکالیف مربوط به دروس روز چهارشنبه که قبلا گفته شده است‌.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد