تکالیف ۱۲ آبان

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-12
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری ارزشیابی فارسی،بخش کردن وصداکشی.تدریس تم7.پذیرایی به مناسبت روزدانش آموزوهنربه همراه مربی مربوطه.روان خوانی درس جدید.نوشتن پایین کتاب نوشتاری وتمرین دردفترتمرین. بالای ص28و29کتاب نوشتاری تکمیل شود.دفترمشق رابخوانندوبنویسندورنگ بزنند.کتاب فارسی تمرین شود.روز دانش آموز مبارک.
دوم کوکب صیمی سلام..زنگ اول:املا گفته شد...دفاتر املای شب بررسی شد. زنگ دوم:نقاشی مربوط به روز دانش آموز درکلاس رسم شد..و یادگاری مربوط به روز دانش آموزاهدا شد و پسرهای گلم جهت تقویت حس لامسه برای خودشان به صورت تصادفی هدایایی انتخاب کردند.زنگ سوم:پذیرایی از دانش آموزان ودر ضمن پذیرایی،آداب سفره آموزش داده شد.زنگ چهارم:علوم ارزشیابی شد.زنگ پنجم:توضیحات مربوط به کاربرگ ریاضی ،آموزش مهارت کنترل خشم با بازی .وداستان.. انجام پیک ادینه وحل کاربرگ ریاضی.پنج خط املای شب
دوم الهام آذری نائی ریاضی ارزشیابی و حل تمرین فارسی ارزشیابی فوق العاده ، حضور در پژوهش سرا و فعالیت گروهی با کمک وسایل کمک آموزشی برگزاری برنامه های مربوط به روز دانش اموزان در مدرسه کاربرگ ریاضی ۶ خط املا از درس دوم و اول کتاب کار فارسی ص ۲۰
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس عدد هزار و دست ورزی با مکعب های کوئیزنر.. بنویسیم حل شد. شرکت در مراسم 13 آبان قران تدریس شد. لغات فارسی ارزشیابی شد. 5 سوال ریاضی.. حل کاربرگ .. املا از درس جدید اجتماعی پرسیده میشود
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس ص۲۸ هنر تهیه روزنامه دیواری به مناسبت ۱۳ ابان فارسی روخوانی و مرور درس قران روخوانی علوم ادامه تدریس درس سوم کاربرگ ریاضی پاسخ داده شود از روی کلمات با ارزش املایی درس سوم و چهارم یک بار نوشته شود واژه های درس چهارم در دفتر واژه ها نوشته وحفظ شود کاردستی مربوط به علوم تهیه شود
پنجم آسیه خزاعی علوم:توضیح درس.انجام قسمتی از آزمایشات مربوط به درس در پژوهشسرا. ریاضی:حل نمونه سوال و فعالیت مروری. فارسی:توضیح تاریخ ادبیات مربوط به درس و نوشتن واژه نامه. انجام کار گروهی مربوط به 13 آبان. فوق برنامه:ادامه ساخت پاور . ریاضی:تکمیل صفحه 21-22کتاب کار فارسی:املای شب-تکمیل فعالیت نوشتاری درس چهار. شنبه ارزشیابی از فصل اول ریاضی. آخر هفته خوبی داشته باشید.13آبان روز دانش آموز را به همه ی شما دانش آموزان عزیز تبریک می گویم.با آرزوی موفقیت روز افزون شما.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:دبیر مربوطه درس نگارش :تکمیل تمرین های درس سوم. فوق برنامه:انجام ادامه آزمایش مربوط به بازیافت کاغذ ساعت چهارم:اردوی مربوط به سیزده آبان وتهیه ی روزنامه دیواری در مدرسه تکمیل کاربرگ مربوط به دروس ریاضی-مطالعات-علوم-فارسی-هدیه نوشتن گزارش کار مربوط به آزمایش بازیافت کاغذ. {روز دانش آموز را به همه ی دانش آموزان عزیزم تبریک میگم.}

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد