تکالیف ۱۵ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-15
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس ریاضی وارزشیابی.روان خوانی درس آب وباران وتکمیل درس اول فارسی.قرآن به همراه مربی مربوطه بااستفاده ازسیستم.حل تمرین های دفتر مشق وارزشیابی نشانه های تدریس شده. تکمیل کتاب مهارت های نوشتاری وتمرین های دفترمشق جدیدص 9،8،7،6تمیزومرتب نوشته ورنگ آمیزی شود.باتشکرازهمکاری شما
اول فاطمه قاسمی ریاضی ص تدریس و انجام شد. فارسی تکرار تدریس و ارزشیابی پای تخته ای. فارسی مرور و معرفی دفتر مشق جدید و انجام . قرآن با مربی مربوطه. ادامه انجام تمارین دفتر مشق. تکمیل دفتر مشق جدید.
دوم الهام آذری نائی ارزشیابی حل تمرین و نمایش فیلم جمع دو رقمی املا از درس دوم فارسی ارزشیابی و انجام تمرینات درس دوم ص ۳۴ کتاب ریاضی گاج املا از درس اول و دوم شش خط فارسی نوشتاری ص ۲۲
دوم کوکب صیمی سلام.ریاضی :ارزشیابی وحل تمارین کتاب..فارسی:ارزشیابی وتدریس درس چغندر پربرکت .املاگفته شد..علوم:نمایش فیلم ..قرآن :ارزشیابی وتدریس . انجام کاربرگ تلفیقی هدیه وعلوم..وانجام کاربرگ املا.حل کاربرگ ریاضی.
سوم راحله ناظمی قران تدریس ص25و25.ریاضی تدریس وحل ص28و29 .اشنایی با مفهوم عدد هزار ودست ورزی در پژوهش سرا.علوم ارزشیابی ومرور فصل 3.هدیه ها حل کاربرگ کتاب انجام عدد نویسی در دفتر ریاضی
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی کار در پژوهش سرا.. قرآن تدریس شد.. اجتماعی ارزشیابی انجام شد.. علوم ارزشیابی انجام شد.. املا گرفته شد.. نمایش فیلم در کلاس هدیه ی روز دانش آموز😊 حل تمارین داده شده در دفتر ریاضی..😉😊💕
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ادامه تدریس درس سوم و انجام ازمایش های مربوطه ریاضی تدریس جمع و تفریق کسرها هدیه ها تدریس درس سوم با حضور در نماز خانه قران ادامه تدریس درس سوم فارسی مرور ۳۰ کلمه با ارزش املایی در جدول کلمات بی نقطه تا ۶ نقطه قرار داده شود ۵ جمع کسری و ۵ تفریق کسری نوشته شود ۵ سوال از درس سوم علوم طرح شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:مرور و رفع اشکال سوالات دانش آموزان از کتاب کار- ریاضی:ارزشیابی فصل اول املای فارسی:نوشتن املای خوشه ای فارسی:نمایش فایل کرم شب تاب با استفاده از سیستم هوشمند وتکمیل گوش کن و ببین درس چهارم قران:دبیر مربوطه تکمیل کتاب نوشتاری-خواندن انشا و توضیح مراعات النظیر . مطالعات:پرسش و پاسخ-تکمیل فعالیت کتاب و نوشتن سوالات ریاضی:تکمیل صفحه30-33 فصل اول کتاب کار. مطالعه درس طبق برنامه کلاسی
ششم منیره سادات موسوی زاده درس علوم : تدریس درس سوم کارخانه کاغذ سازی .بررسی نتیجه آزمایش بازیافت کاغذ.جمع آوری گزارش کار مربوطه.و تمرین های مربوطه +کار برگ درس ریاضی:دبیر مربوطه درس فارسی:تدریس چهارم داستان من و شما .روخوانی درس.واژه یابی درس .نوشتن مترادف و متضاد واژ ه ها درس قرآن :دبیر مربوطه درس علوم: تکمیل جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه ۲۸کتاب درس فارسی:مشق از درس چهارم داستان من و شما.طرح ۵سوال از درس چهارم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد