تکالیف ۱۶ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-16
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس ص44و45ریاضی(تدریس عدد1).تکمیل ورنگ آمیزی دفترمشق بزرگ.ورزش به همراه مربی مربوطه.تدریس خلاق فارسی باتصویروقصه.نوشتن پایین کتاب نوشتاری. نوشتن وخواندن یک صفحه دفترمشق.نوشتن ص 32،31،30کتاب نوشتاری
دوم الهام آذری نائی ریاضی تمرین روش های مختلف جمع عددهای یک رقمی و ارزشیابی املای گروهی علوم انجام آزمایشهای مربوط ب فصل سه در پژوهش سرا تدریس درس سوم هدیه ها ص ۴۶ و ۴۷ ریاضی گاج تکمیل ص ۲۳ کتاب کار فارسی املای شب از درس اول و دوم ۶ خط
دوم کوکب صیمی سلام.ریاضی :مسابقه شمارش بین دانش آموزان .تمرین وتکرار وارزشیابی .بازی با نی (مبحث یکی وده تایی)..فارسی:املا گفته شد.دفاتر بررسی شد.تدریس درس خرس کوچولو انجام شد..تدریس خلاق نارنگی باهدف مشاهده ویادداشت برداری(تلفیقی از دروس هدیه .فارسی.جمله نویسی .ریاضی .هنر) درمحیط شاد پژوهشسراانجام شد.َ.انجام تمرین های صفحه ۲۴ فارسی نوشتاری در کلاس . حل کاربرگ ریاضی. ازروی کلمات مهم درس خرس کوچولو یک بار..املای شب پنج خط
سوم راحله ناظمی ورزش با دبیر مربوطه.ریاضی حل کاربرگ وحل تمرین کتاب فارسی ادامه تدریس درس سوم وامتحان .املا خود سنجی دانش اموزان.مطالعات ارزشیابی از درس جدید حل کاربرگ در دفتر ریاضی.کلمات درس سوم 2بار
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی حل تمارین کتاب و حل تمارین دفتر.. فارسی ادامه درس سوم کامل شد. هدیه درس سوم کامل و درس چهارم تدریس شد.. علوم سوالات درس جدید و درس سوم کامل شد.. نوشتاری صفحه ی اول درس سوم حل شد. حل کاربرگ ریاضی... علوم پرسیده میشود..روخوانی قرآن پرسش خواهد شد..
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها با کمک دانش آموزان املای کلمات جا افتاده انجام شد مطالعات درس سوم تدریس شد انشا جملات در هم ریخته ی داستان توسط دانش اموزان مرتب شد قران مرور شد کلمات مخالف و هم خانواده ی کلمات درس ۳ و ۴ را پیدا کنند ریاضی تمرین ص۲۸ در دفتر ریاضی نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:پرسش ورفع اشکال.و مرور فصل گذشته.تدریس درس جدید .حل فعالیت کتاب.نمایش انیمیشن مربوط به کسر بزرگتر از واحد. ورزش:دبیر مربوطه علوم:انجام آزمایشات علوم در پژوهشگران. فارسی:تکمیل فعالیت های کتاب بنویسیم توسط دانش آموزان. ریاضی:حل فعالیت صفحه22و23 در کتاب ریاضی. مطالعات:کامل کردن کاربرگ مربوط به درس. مطالعه درس علوم و مطالعات. گزارش کار انجام آزمایش های مربوط به درس علوم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات :تدریس درس ششم و نوشتن سوالات مربوط به درس .ارزشیابی کلاسی به طور شفاهی درس هدیه:تکمیل تمرین های کتاب .ارزشیابی کلاسی به طور شفاهی درس فناوری:پرسش و پاسخ کلاسی توسط دانش آموزان کلاس از دروس کتاب ورزش:دبیر مربوطه درس مطالعات و فارسی:آزمون کلاسی روز دوشنبه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد