تکالیف ۱۷ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-17
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی یادآوری و مرور تدریس . روخوانی درس 2 . ریاضی تدریس تم 7 وعدد 2و انجام ص 47. قرآن با دبیر مربوطه. هنر با دبیر مربوطه کاردستی. املا از دو نشانه ی آا و ب. علوم تکمیل و مرور بخش سالم باش شاداب باش. دفتر مشق ص 10 و 11و 12 انجام و رنگ آمیزی شود. روخوانی درس 2 ابر انجام شود.
اول مریم تکبیری اررشیابی ریاضی وتدریس ص47(عدد2).روان خوانی فارسی واملای پای تخته وخوردن انار.هنربامربی مربوطه(کاردستی باقاشق یک بارمصرف).قرآن بامربی مربوطه وبااستفاده ازسیستم.توضیح تکالیف،امتیازدهی دفترهاواملادردفتراملا. نوشتن ص12،11،10دفترمشق بزرگ همراه بارنگ آمیزی.تشکرازهمراهی شما.
دوم الهام آذری نائی قران ارزشیابی و تدریس ص ۷ و ۸ ریاضی تدریس ص ۲۶ و انجام تمرینات مربوطه فارسی تدریس بخوان و بیندیش چغندر پر برکت علوم تدریس درس سوم تا ص ۲۵ جمله نویسی جمله سازی با کلمات نهم درس دوم کتاب گل واژه ص ۲۶ کتاب گاج ص ۴۹ تمرین روانخوانی چغندر پر برکت
دوم کوکب صیمی سلام.ریاضی:ارزشیابی وحل تمرین..فارسی:ارزشیابی از روخوانی درس ..رونویسی از کلمات مهم درس.املا گفته شد..علوم :مطالعه درس سوم وارزشیابی توسط خود فراگیران.قرآن :تدریس شد. حل کاربرگ ریاضی وحل تمرینهای دفتر.انجام کاربرگ علوم..املا پنج خط نوشته شود.
سوم راحله ناظمی قرآن تدریس ص29 و30.ریاضی تدریس وحل ص30و31.هنر تلفیق هنر وفارسی.علوم ادامه درس تدریس وارزشیابی شد .فارسی روانخوانی وحل ص18 انتخاب سه خط از درس ونوشتن ملنند کتاب.علوم پرسیده میشود
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تمارین کتاب تا صفحه ی 30 حل شد.. قرآن روانخوانی و ارزشیابی انجام شد. تدریس فارسی شعر همبازی حفظ کنیم. ارزشیابی شفاهی علوم انجام شد. ارزشیابی کتبی اجتماعی و فارسی انجام شد. لطفا کاربرگ شرح حال حل شود.. املا از درس طبیعت و هوای پاک.. حفظ شعر..😊💕
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال هدیه ها ادامه تدریس درس سوم ریاضی تدریس و پاسخ به فعالیت های ص ۳۲ فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری هنر اریگامی قایق یک بار از روی درس ارزش علم رونویسی شود فردا از درس ۳ و۴ مطالعات ارزشیابی خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی علوم:پرسش و پاسخ -تکمیل فعالیت کتاب و نوشتن سوالات. ریاضی:تدریس درس و تکمیل فعالیت کار در کلاس توسط دتنش اموزان.نمایش انیمیشن تبدیل اعداد مخلوط به کسر و تبدیل کسر به اعداد مخلوط. هنر:طراحی با مداد مشکی فارسی:تکمیل فعالیت های کتاب بنویسیم توسط دانش اموزان. مطالعات:ارزشیابی شفاهی .توضیح درس جدید و نمایش پاور مربوط به درس-نوشتن سوالات. ریاضی:نوشتن تمرین صفحه 25و26 در دفتر. فارسی:تکمیل کاربرگ. نوشتن املای شب مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد