تکالیف ۱۸ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-18
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی فارسی مرور وارزشیابی روخوانی درس. ریاضی تدریس و انجام ص 48. ورزش با دبیر مربوطه. ارزشیابی بخش و صدا کشی و املا پاتخته ای . علوم تکلیف الکترونیک. دفتر مشق ابی سرمشق و کار برگ انجام شود.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی،ارزشیابی ریاضی وتدریس ص48ریاضیوانجام دادن کتاب.روان خوانی درس ابر*مسابقه ی املانویسی روی تابلو.ارزشیابی فارسی روی تابلو وبخش کردن وصداکشی ومعرفی علامت تعجب(!).ورزش به همراه مربی مربوطه.تدریس علوم بااستفاده ازسیستم(سالم باش،شاداب باش). انجام دوصفحه دفترمشق ورنگ آمیزی دفتر.دفترمشق بزگ تاجایی که تدریس شده رنگ آمیزی ونوشتنش تکمیل باشد.باسپاس فراوان
دوم الهام آذری نائی ریاضی ،تدریس ص ۲۷ و انجام تمرینات و ارزشیابی ، حل تمرین مکمل املا از درس دوم جمله نویسی انجام تمرینات مکمل فارسی هدیه ها ، انجام فعالیت ص ۲۲ و ۲۳ ص ۲۸ گل واژه ص ۵۲ گاج املا از درس اول و دوم ۶ خط
دوم کوکب صیمی سلام..زنگ اول :بررسی تکالیف .و جمله نویسی با اشتباهات املایی...زنگ دوم :ورزش .زنگ سوم:نمایش فیلم ریاضی ویاداوری مطالب گذشته.زنگ سوم:تمرین خط کشی .توضیح مبحث تقریب.زنگ چهارم:انجام تمرینات فارسی .زنگ پنجم:تدریس درس هدیه ها. حل کاربرگ ریاضی .انجام تمرینات فارسی .املای شب پنج خط نوشته شود.
سوم راحله ناظمی ورزش با دبیر مربوطه.ریاضی تدریس وحل ص33.فارسی حل کتاب نوشتاری.علوم پژوهشسرا وانجام ازمایشات فصل سوم.مطالعات تدریس وکشیدن نقاشی از خانواده حل کاربرگ
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی صفحه 31 تدریس و بررسی شد..ورزش با دبیر مربوطه.. املا به صورت بادکنکی انجام شد. هدیه های اسمانی تدریس شد.. حل کاربرگ ریاضی😊 ارزشیابی شعر انجام خواهد گرفت..💕
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین های ص۳۲ املا از درس راز نشانه ها گرفته شد مطالعات ارزشیابی انجام شد کلمات جمع درس ارزش علم را از درس پیدا کنند و بنویسند کاربرگ های ریاضی پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:مرور درس-حل تمرین توسط دانش اموزان. ریاضی:نمایش میشا کوشا مربوط به درس.ساخت کاردستی مربوط به کسر بزرگتر از واحد و تبدیل به عدد مخلوط. فارسی:تدریس درس چنار و کدو بن و توضیح واژه ها.تکمیل فعالیت پایانی کتاب نوشتاری. املای فارسی:نوشتن املا هدیه های اسمانی:پرسش و پاسخ-تدریس درس جدید و نوشتن سوالات. اجرای نمایش مربوط به درس هدیه های اسمانی توسط دو گروه از دانش اموزان. فارسی:رونویسی از درس چنار و کدو بن. ریاضی :نوشتن10 کسر بزرگتر از واحدوتبدیل انهابه عدد مخلوط. در صورت امکان میوه یک عدد سیب به همراه داشته باشید. درس ها طبق برنامه کلاسی مطالعه شود.(خدا قوت).
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:تدریس صفحه ۲۶و انجام تمرینات مربوطه .ارزشیابی و حل تمرین صفحه ۲۵ درس علوم :تدریس درس سوم .انجام آزمایش اسیدی و بازی مواد در پژوهسرا درس املاء:نوشتن املاء از اول کتاب تا درس ششم درس هدیه ها:حل کاربرگ مربوطه درس ریاضی:انجام تمرینات کتاب صفحه ۲۷و ۳۷کتاب گاج درس علوم :طرح ده سوال تستی از درس سوم و نوشتن گزارش کار مربوطه انجام تکلیف مربوط به جوهر نمک توسط دانش اموزان‌.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد