تکالیف ۲۳ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-23
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه. ریاضی به شکل عینی و خلاق با استفاده از اسباب بازی تدریس و انجام ص 53. ارزشیابی و مرور بخش و صدا کشی . مرور و روخوانی دروس توسط همه ی دانش آموزان. املا در دفتر املا. علوم بخش گیاهان با ایتفاده از سیستم هوشمند . دفتر مشق بزرگ ص 13 و 14 و 15.انجام و رنگ آمیزی لطفا. فردا تدریس جدید م انجام میشود لطفا دروس گذشته و نشانه ها املا و ترکیبها و تفکیک صدا کار شود. خانواده ی گرامی از همکاری شما کمال تشکر را دارم .
اول مریم تکبیری تدریس صفحه ی50ریاضی بانمایش.انجام الگوبابرش مقواوتدریس عدد4.روان خوانی درس بادوانجام تمرین های فارسی.ورزش به همراه مربی مربوطه.نوشتن سرمشق دردفترمشق توسط خوددانش آموزان.املادردفتراملا وتوضیح تکالیف. دفترمشق بزرگ صفحه های15،14،13کامل تکمیل شودورنگ بزنند.املادردفترمشق گفته شود.جلسه ی ساعت5یادتون نره.ممنون ازشما
دوم الهام آذری نائی ریاضی ، تدریس جمع های فرآیندی و حل تمرین در دفتر علوم ،آشنایی با تاثیر نور خورشید بر رشد گیاهان و آزمایش فراکتابی هدیه ها ، آزمون عملکردی تلفیقی هدیه ها و فارسی رونویسی ادامه درس خرس کوچولو در دفتر مشق گاج ص ۶۳ ، ۶۴ تمرین روخوانی درس خرس کوچولو
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول:صرف صبحانه.بررسی تکالیف.. املا(دانش آموزان بااشتباهات املایی خود داستان نوشتند وبضی ازدانش آموزان جمله نوشتند.)زنگ دوم :حل تمرینهای ریاضی.حل کاربرگ ریاضی .زنگ سوم:معانی کلمات درس سوم درگنجینه لغات نوشته شد.دفتر تکالیف بررسی شد.زنگ چهارم :ورزش.زنگ پنجم :نقاشی شهرخیالی من.انجام آزمایشات خارج از کتاب علوم.آزمایشات مربوط به فصل سوم علوم. تکمیل نقاشی وداستان شهرخیالی من..کلماتی که نشانه ع و ث دارند از مجله رشد پیدا کرده ودر دفترمشق نوشته شود.پنج مسئله دردفتر ریاضی نوشته شود..پنج خط املا
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی تدریس ص35.فارسی حل کتاب نوشتاری.املا از درس املا گفته شد.مطالعات سوالات درس گفته شد. فردا امتحان ریاضی از ص25تا36.علوم پرسیده می شود قران خوانده شود.
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی تدریس ص35.فارسی حل کتاب نوشتاری.املا از درس املا گفته شد.مطالعات سوالات درس گفته شد. فردا امتحان ریاضی از ص25تا36.علوم پرسیده می شود قران خوانده شود.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی :تدریس واحدهای اندازه گیری متر و کیلومتر و حل تمارین ص34 هدیه: درس چهارم مورد بررسی قرار گرفت.. علوم :ارزشیابی و حضور بچه ها در پژوهش سرا امتحان فارسی گرفته شد.. فارسی درس آواز گنجشک تدریس شد.. امتحان ریاضی از صفحه 25 تا 34 گرفته خواهد شد،تمارین دفتر ریاضی حل شود. مشق از صفحه ی اول درس آواز گنجشک .. لطفا همکاری لازم برای امتحان ریاضی بچه ها مبذول شود.. متشکرم💕
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس ص ۳۶ املا از سه درس اول گرفته شد مطالعات طرح سوال فارسی نوشتاری کار شد قران روخوانی ص۲۱ ارزشیابی شد ص۳۷ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته شود ص دوم درس رهایی ازقفس رونویسی شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت کار در کلاس توسط دانش آموزان. توضیح و مرور مثال ها. ورزش:دبیر مربوطه. فارسی: تکمیل کردن کتاب بنویسیم . (کنفرانس درس جمعیت توسط دانش آموزان عزیز پارسا صابر و مهران حاجبی.) هدیه های آسمانی:پرسش و پاسخ -تکمیل فعالیت کتاب. ریاضی:تکمیل صفحه 29کتاب فارسی:نوشتن لغات سخت درس 4و5 درست کردن دفترچه خواندن درس ها طبق برنامه کلاسی. موفق باشید عزیزانم.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت کار در کلاس توسط دانش آموزان. توضیح و مرور مثال ها. ورزش:دبیر مربوطه. فارسی: تکمیل کردن کتاب بنویسیم . (کنفرانس درس جمعیت توسط دانش آموزان عزیز پارسا صابر و مهران حاجبی.) هدیه های آسمانی:پرسش و پاسخ -تکمیل فعالیت کتاب. ریاضی:تکمیل صفحه 29کتاب فارسی:نوشتن لغات سخت درس 4و5 درست کردن دفترچه خواندن درس ها طبق برنامه کلاسی. موفق باشید عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد