تکالیف ۲۴ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-24
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی مرور و ارزشیابی دروس. تدریس نشانه ی م به روش قصه گویی خلاق. قرآن با دبیر مربوطه. هنر با دبیر مربوطه. ریاضی تدریس عدد 4. دفتر مشق سرمشق داده شده ظریف و با همان حرکت دست سرمشق داده شده انجام شود. کار عملی تکه ای روزنامه یا مجله در دفتر مشق انجام شود.رنگ امیزی کنار دفتر مشق انجام شود. با تشکر از همکاری شما عزیزان.
اول مریم تکبیری تدریس ص55ریاضی ونوشتن کتاب*دردفترتمرین عددنویسی تمرین شد.تدریس خلاق(م)به روش داستان گویی وپرسش وپاسخ وتلفیق باعلوم*روخوانی درس جدید.تدریس قرآن توسط مربی مربوطه وارزشیابی.هنربه همراه مربی مربوطه(تلفیق فارسی وهنر).توضیح تکالیف وتمرین نشانه ی جدید دردفترتمرین. دردفترمشق روزنامه به شکل(م)یاهرشکل دیگربرش زده وبچسبانیدودورنشانه ی جدیدبامدادقرمزخط بکشند.ویک صفحه دیگررا نیز انجام دهند.املادردفترمشق.انجام ص16دفترمشق بزرگ.تمرین روان خوانی درس جدیدومرور درس های قبلی.ممنون
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول:صرف صبحانه. انجام کارگروهی تلفیق هنر وعلوم ؛فارسی .زنگ دوم :حل کاربرگ ریاضی نمایش فیلم ریاضی .زنگ سوم: جمله نویسی.جملاتی برای کلمه کتاب نوشته شد.انجام کاربرگ رنگ آمیزی به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی..زنگ چهارم :ارزشیابی ریاضی وادامه حل کاربرگ ریاضی وانجام کاربرگ فارسی. .زنگ پنجم:قران تدریس شد.اهدا کاردستی به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی انجام کاربرگ فارسی وحل کاربرگ ریاضی..گل واژه تاص ۴۱ تکمیل شود.املای شب ۵ خط .مطالعه فصل ۳ علوم.درس کتابخانه کلاس ما را برای مادر عزیزت بخوان.
سوم راحله ناظمی قران تدریس ص32و33.ریاضی ارزشیابی .هنر کاردستی به مناسبت هفته کتاب.علوم ارزشیابی وحل سوالات کتاب.فارسی تدریس درس4 ص36و37کتاب فارسی.مطالعات مرور شود..املا از درس جدید گفته می شود.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی ارزشیابی انجام گرفت و صفحه 35 حل شد. قرآن تدریس شد. هنر خوشنویسی با دبیر مربوطه.. اجتماعی ارزشیابی انجام گرفت.. ریاضی ص 36 کتاب حل شود. لغات درس آواز گنجشک با معنی در دفتر لغت نوشته شود!
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ارزشیابی هدیه ها ارزشیابی از نماز ایات ریاضی پاسخ به تمرین های ص ۳۷ فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری صفحه سوم در رهایی از قفس رونویسی شود املا ۵ خطی از سه صفحه ی اول درس رهایی از قفس کاربرگ ریاضی پاسخ داده شود از روی اشتباهات املا نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی علوم:پرسش و ارزشیابی از همه ی دانش آموزان. ریاضی :تدریس و مرور .حل فعالیت کتاب توسط دانش آموزان. فارسی:روانخوانی و بحث و گفتگوی کلاسی درک و دریافت حکایت درس. تشکر از دانش اموز عزیز امیر حسام خاکشور که در کار گروهی روزنامه دیواری روز گذشته همکاری داشته است. هنر:طراحی و نقاشی کتاب و نوشتن جملات زیبا در آن با توجه به هفته کاتب و کتابخوانی. (مطالعات:رفع اشکال دانش اموزان برای ساختن پاور جهت کنفرانس. پرسش و ارزشیابی. تدریس درس و تکمیل فعالیت کتاب) ریاضی:نوشتن صفحه 31تمرین در دفتر. نوشتن املای شب. مطالعه ی درس ها.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:انجام تمرین صفحه ی۲۸-۲۹ درس تفکر و پژوهش:تدریس درس گرد آوری اطلاعات درس مطالعات :تدریس کامل درس ششم به همراه سوالات و پاسخ آنها برگزاری آزمون هدیه و قران .علوم فارسی و مطالعات درس ریاضی:صفحه ۴۲-۴۵کتاب کار درس تفکر و پژوهش:تکمیل صفحه ی ۲۶-۲۷ درس مطالعات:تکمیل فعالیت های درس ششم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد