تکالیف ۲۵ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-25
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس ص56وانجام وبررسی کتاب.ارزشیابی فارسی وریاضی توسط حاج آقای سیدی.صداکشی وروان خوانی فارسی.ورزش به همراه مربی مربوطه.نوشتن تکلیف توسط خوددانش آموزان ازروی تخته وبانظارت بردرست نویسی. تکمیل صفحه ی دفترمشق وتکمیل ص39،38،37.روان خوانی درس جدیدکارشود.املای شب یادتون نره.باسپاس فراوان.
اول فاطمه قاسمی تمارین کتاب کار مربوط به درس م انجام شد. ریاضی ص 56 تدریس و انجام شد. ورزش با دبیر مربوطه. سرمشق توسط خود دانش اموزان و نظارت آموزگار در دفتر مشق و شروع به انجام آن. روخوانی درس 3 .علوم قسمتی از بخش جانوارن. دفتر مشق کامل شود. کتاب کار ص 37 و 38 و 39 انجام شود.روخوانی درس تکرار و تمرین گردد. خدا وندا به ما صبر و قدرتی عنایت فرما تا کودکانمان را بهترین راهنما باشیم.آمین
دوم الهام آذری نائی ریاضی تدریس ص ۲۲ و انجام تمرینات و ارزشیابی املا ، مسابقه گروهی جمله نویسی ، ارزشیابی هدیه ها ، تدریس درس چهارم کتاب نوشتاری ص ۲۷ گاج ۶۶ املا از درس سوم ۵ خط دفتر خوشنویسی ۲۳ ،۲۴
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :صرف صبحانه وبحث وگفتگو درمورد آداب غذا خوردن.تدریس جمع های فرایندی باقصه.زنگ دوم:ورزش.بررسی تکالیف.زنگ سوم: ارزشیابی درس ریاضی در پژوهشسرا .زنگ چهارم:ارزشیابی ومطالعه درس دوم وسوم علوم ،نمایش فیلم درس چهارم .زنگ پنجم :املای سفره ای .ورنگ آمیزی برگه جمله نویسی به کسی آزار نرسان. (کاربرگ تلفیقی هنر وجمله نویسی ،مهارتها) ریاضی صفحه ۲۹.درس کتابخانه ی کلاس ما را برای پدرمهربانت بخوان..املا پنج خط نوشته شود.برای کاربرگ( به دیگران آزارنرسان) داستان بنویس ..(تمام دانش آموزان فردا با خودیک عدد اسکاچ ظرفشویی ودستمال همراه بیاورند.)
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس شد. لغات فارسی بررسی شد. هدیه های آسمانی درس پنجم کامل شد.. ورزش با دبیر مربوطه.. حل کاربرگ.. ادامه ی درس آواز گنجشک در دفتر مشق.. لغات فارسی پرسیده میشود..
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی حل سوالات تکمیلی.فارسی ادامه تدریس درس چهارم.املا ی پا تخته ای گفته شد.مطالعات تدریس درس 5. ادامه درس نوشته شود.علوم پرسیده می شود.قران ارزشیابی میشود.
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین های ص ۳۷ املا از درس رهایی از قفس گفته شد مطالعات طرح سوال ادامه درس رهایی از قفس تا اخر نوشته شود ۴ تمرین ریاضی داده شده پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین ها توسط دانش آموزان.توضیح و رفع اشکال. فارسی:نوشتن املا. (پژوهشسرا و انجام آزمایش جریان همرفتی اب گرم و سرد.) (کنفرانس درس مطالعات توسط دانش آموزان عزیز پارسا صابر-مهران حاجبی) علوم:(کنفرانس درس رنگین کمان توسط دانش اموزان عزیز عرفان غلامرضاپور و صادق عندلیب) )کنفرانس درس فسیل توسط دانش اموزان عزیز حسین فتحی و امیر محمدرفیعی) فارسی:تدریس درس جدید و همخوانی درس سرود ملی با احترام توسط دانش اموزان عزیز. ریاضی:حل تمرین ها در دفتر. فارسی:رونویسی صفحه اول درس سرود ملی. مطالعه درس ها برای آمادگی آزمون جامع روز شنبه. خدا قوت عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد