تکالیف ۲۶ آبان ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-26
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری روان خوانی فارسی روی تخته وارزشیابی نشانه ی جدید.املای روی تابلووخواندن یک کتاب داستان وپرسیدن نتیجه ی آن ازدانش آموزان.ریاضی:تدریس اندازه گیری ومرور تدریس های قبل وارزشیابی.علوم:درموردحیوانات صحبت کردیم .هنر(انجام نقاشی کلاژ). تکمیل ص19،18،17دفترمشق بزرگ.نوشتن املادردفترمشق کوچک(جمله نویسی نشانه های تدریس شده کارشود.).کتاب ریاضی تااول تم9بررسی وتکمیل باشد.کتاب دیکته ی شب خریداری شود.هردانش آموز عکس یک حیوان راانتخاب کرده وبرای درس علوم بیاوردودرموردآن حیوان اطلاعات جمع آوری کرده وبه کلاس بیاورد.درپناه ایزدمنان.
اول فاطمه قاسمی ریاضی تدریس و انجام. فارسی مرور و ارزشیابی . بخش و صدا کشی. جمله نویس در دفتر. صدا کشی در دفتر. هنر با مربی. دفتر مشق ص 16 و 17و 18و 19 انجام شود. دفتر مشق آبی کامل شود. هر دانش آموز تصویر یک جانور را بیاورد. باتشکر از شما عزیزان
دوم کوکب صیمی زنگ اول :صرف صبحانه وصحبت درمورد مواد خوراکی مفید ..املای بی نقطه تلفیقی ریاضی وفارسی.زنگ دوم :هنر: بیان قصه فلسفی باهدف آموزش کار گروهی و پرسش از داستان بیان شده.زنگ سوم:ارزشیابی ریاضی.وحل تمرین جمع فرایندی در دفتر.زنگ چهارم:روانخوانی فصل سه علوم وارزشیابی .زنگ پنجم :مهارتها:روانخوانی سه درس اول کتاب فارسی بخوانیم. شست وشوی میزهای کلاس توسط دانش آموزان انجام یک صفحه از دفتر زیبا نویسی.ده جمع فرایندی دردفتر ریاضی نوشته شود.پنج خط املای شب .حل کاربرگ تست ماز مربوط به درس خرس کوچولو.یک بار ازروی کلمات مهم درس کتابخانه کلاس ما نوشته شود.
دوم الهام آذری نائی انجام تمرین مربوط به جمع و تفریق فرآیندی هنر فعالیت تلفیقی جمله نویسی مربوط ب هفته کتابخوانی ، ساخت کتاب فارسی ، انجام تمرینات مربوط به درس سوم فوق العاده ، مطالعه کتاب داستان کتاب گل واژه ۳۵و ۳۶ گاج ۶۷به جز سوال ۴۵ املا از درس خرس کوچولو دفتر خوشنویسی ۲۵ علوم درس دوم و سوم
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس صفحه 37 و حل تمارین خارج از کتاب در دفتر ریاضی.. معانی لغات فارسی اصلاح شد و ارزشیابی انجام شد. کاردستی ادامه طراحی ماسک ببر! قرآن تدریس و ارزشیابی انجام شد. کتاب نوشتاری تا پایان صفحه ی 20 انجام و در کلاس بررسی شد. امتحان کتبی ریاضی از صفحه ی 25 تا 37 اجتماعی ارزشیابی از ابتدای دفتر. علوم ارزشیابی از ابتدای دفتر.. املا 7 خطی از درس آواز گنجشک منتظر حضور مفید و صمیمانه شما در جلسه امروز ساعت 16 هستم.. آخره هفته ی بسیار خوبی را از درگاه ایزد منان برایتان آرزومندم😊💕
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس ضرب کسرها فارسی مرور علوم انجام ازمایش در پژوهشسرا قران ادامه تدریس هنر کار با تراشه ی مداد پیک ادینه شامل کاربرگ علوم ،ریاضی و فارسی پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین های داده شده در دفتر توسط دانش آموزان.مرور. برگزاری ساعت معرفی کتاب و اهداف کتاب خواندن. مطالعات:پرسش و پاسخ .تدریس درس با استفاده ازسیستم .نوشتن سوالات. (فارسی:تکمیل فعالیت های کتاب بنویسیم. توضیح ضمایر و حروف ربط) علوم:(کنفرانس درس توسط دانش آموزان عزیز سید عرفان سجادی و محمد رضا امیری) -مشاهده تصاویر مربوط به درس فسیل. فارسی:تکمیل ادامه درس. نوشتن املای شب. مطالعه درس ها برای ارزشیابی روز شنبه(آزمون جامع). آخر هفته خوبی داشته باشید.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:انجام تمرین صفحه ۳۵ درس فارسی :درس هفت خان رستم ترجمه اشعار و واژه یابی/معرفی کتاب گل اشک به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی درس مطالعات:تدریس در طلای سیاه درس ریاضی:انجام تمرینات صفحه ۴۷-۴۸ کتاب کار درس فارسی:مشق از درس هفت خان رستم نوشتن شغر و ترجمه انها و واژه های ان درس مطالعات:انجام فعالیت ۱درس طلای سیاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد