تکالیف دوم آذر ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-02
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی تمارین درس جدید تکمیل و بررسی شد. ارزشیابی فارسی کلمه نویسی پاتخته ای توسط تمام دانش اموزان و امتیاز دهی به همه. ورزش با دبیر مربوطه. انجام تمارین در کتاب مهارتهای نوشتاری. سرمشق دادن درردفتر مشق توسط خود دانش آموزان. املا و علوم بخش جانوران کامل شد. دفتر مشق سرمشق داده شده تنجام شود. کتاب بنویسیم ص 40 ،41و 42 انجام شود. از همکاری شما متشکرم
اول مریم تکبیری تدریس ص65 ریاضی وارزشیابی.ارزشیابی فارسی.کلمه نویسی دردفترمشق ونوشتن دفتر.ورزش به همراه مربی مربوطه.انجام قسمتهای پایین ص 42،41،40نوشتاری. دفترمشق وکتاب نوشتاری ص 42،42،40 تکمیل شود.روان خوانی درس جدیدکارشود.درپناه خداوباسپاس ازهمکاری شما عزیزان.
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :رونویسی ازروی درس .زنگ دوم:ورزش.زنگ سوم : نمایش فیلم ریاضی مفهومی .(آموزش تفریق :بانی )..زنگ چهارم:مطالعه وخلاصه نویسی کتاب داستان و ثبت آن در دفتر چه کتابخانه.زنگ پنجم : مطالعه فصل چهار علوم .وبعضی ازفراگیران نکات مهم درس چهارم را به صورت خلاصه دردفترچه خود یادداشت نمودند.املای پاتخته ای. انجام کاربرگ فارسی.خلاصه یک کتاب داستان .حل تمرین .املای شب ۵ خط.. مطالعه فصل ۴ علوم
سوم راحله ناظمی ورزش با دبیر مربوطه.ریاضی حل سوالات تکمیلی فصل 2. امتحان علوم گرفته شد .پژوهشسرا وانجام ازمایشات علوم.مطالعات اراءه سوالات درس 5وارزشیابی حل کاربرگ واملای شب ار درس 4
سوم راحله ناظمی ورزش با دبیر مربوطه.ریاضی حل سوالات تکمیلی فصل 2. امتحان علوم گرفته شد .پژوهشسرا وانجام ازمایشات علوم.مطالعات اراءه سوالات درس 5وارزشیابی حل کاربرگ واملای شب ار درس 4
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به کار در کلاس ص۴۰ و حل تمرین های ص۴۱ املا از درس رهایی از قفس گفته شد مطالعات مرور و ارزشیابی تمرین هایص۴۲ و ۴۳ در دفتر ریاضی نوشته شود اسم استان ها به همراه مرکز استان ها در دفتر مطالعات نوشته شود کلمات مخالف و هم خانواده ی درس رهایی از قفس نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی (ریاضی :تدریس درس با استفاده از شکل. حل فعالیت کتاب توسط دانش اموزان.) (فارسی:نوشتن املای گروهی) هدیه های آسمانی:پرسش و پاسخ-تدریس درس جدید با همکاری دانش آموزان عزیز بصورت گروهی با اجرای نمایش-نوشتن سوالات.) (علوم:انجام آزمایش های درس برگی از تاریخ زمین و تشکیل فسیل و... بصورت گروهی) قران:دبیر مربوطه. (ریاضی:تکمیل صفحه 34درکتاب و صفحه 35در دفتر) (نوشتن اشکالات برگه ارزشیابی علمی در دفتر مشق) نوشتن واژه های جدید درس 5و6در دفتر مشق مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس علوم:تکمیل فعالیت های کتاب /بررسی سوالات طرح شده توسط دانش آموزان/ارزیابی شفاهی انجام ازمایش در مکان پژوهسرا درس ریاضی:تدریس صفحات ۳۷_۳۸کتاب درس هدیه ها:تکمیل فعالیت های کتاب درس ششم.ارزشیابی شفاهی از تعدادی از دانش آموزان ساعت انشاء :بررسی و خواندن انشاء تعدادی از دانش آموزان درس ریاضی:تکمیل صفحه ۳۷_۳۸ درس علوم:نوشتن گزارش کار صفحه ۲۶_۲۷کتاب درسی مطالعه ی دروس فردا

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد