تکالیف سوم آذر

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-03
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی تدریس تم 10 و انجام ص 64و 65 در کتاب. فارسی ارزشیابی از دانش اموزان. انجام کاربرگ فارسی در کلاس. هنر تلفیقی نقاشی با نشانه س. املا در دفتر املا مربوط به س. دفتر مشق بزرگ ص20و 21و 22 انجام و رنگ امیزی. دفتر مشق آبی کامل باشد. کاربرگ های a4 ارزشیابی فارسی انجام و رنگ امیزی شود. والدین عزیز کاربرگها توضیح داده شده اما لطفا دانش آموزان را راهنمایی کنید تا اشتباه انجام ندهند .از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم.
اول مریم تکبیری نوشتن املادردفتراملا*روان خوانی درس جدید.تدریس ص67،66ریاضی وارزشیابی.هنر(تلفیق هنروفارسی)،نقاشی با(س).نوشتن دوبرگه دردفترمشق وتوضیح تکالیف.علوم:فصل جانوران. انجام ص22،21،20دفترمشق بزرگ ورنگ آمیزی آن.انجام ورنگ آمیزی دوبرگه.نوشتن املا دردفترمشق.تمرین روان خوانی فارسی.باآرزوی موفقیت فرزندان سرزمینم.به امیددیدار.
دوم الهام آذری نائی هنر ، تلفیق جمله نویسی و ساخت کتاب و تصویر سازی ریاضی و فوق العاده تمرین جمع های فرآیندی با جدول اعداد علوم ، ارزشیابی فارسی ، تدریس درس مدرسه ی خرگوش ها رونویس از درس مدرسه خرگوش ها املا از سه درس اول دفتر خوشنویسی ص ۳۰ تمرین روخوانی درس چهارم حفظ شعر ستاره ۵ سوال ریاضی و ۵ سوال فارسی در دفتر تمرین در خانه
دوم الهام آذری نائی هنر ، تلفیق جمله نویسی و ساخت کتاب و تصویر سازی ریاضی و فوق العاده تمرین جمع های فرآیندی با جدول اعداد علوم ، ارزشیابی فارسی ، تدریس درس مدرسه ی خرگوش ها رونویس از درس مدرسه خرگوش ها املا از سه درس اول دفتر خوشنویسی ص ۳۰ تمرین روخوانی درس چهارم حفظ شعر ستاره ۵ سوال ریاضی و ۵ سوال فارسی در دفتر تمرین در خانه
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :ارزشیابی املا.زنگ دوم :ساخت کاردستی ساعت.زنگ سوم:ارزشیابی ریاضی.زنگ چهارم:ارزشیابی ریاضی.زنگ پنجم :آموزش مهارت می توانم. حل کاربرگ ریاضی .فارسی.پیدا کردن کلمات بدون نقطه درس ۱و۲ فارسی.مطالعه علوم.وهدیه..پنج خط املای شب.انجام کاربرگ تست ماز .تکمیل کتاب گل واژه تاپایان درس مدرسه خرگوش ها تایک شنبه.
سوم راحله ناظمی قران تدریس ص40و41.ریاضی حل سوالات تکمیلی در دفتر ریاضی.فارسی تدریس مثل وروانخوانی.هدیه ها تدریس درس6 حل کاربرگ
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم درست کردن مدار الکتریکی به صورت گروهی در پژوهشسرا مطالعات ارزشیابی ریاضی پاسخ به تمرین های ص۴۲ فارسی ارزشیابی واژه ها قران مرور کاربرگ های علوم پاسخ داده شود درس ریاضی مرور شود روز یکشنبه ارزشیابی کتبی ریاضی از فصل یک و دو انجام خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی (ریاضی:حل فعالیت کتاب به همراه دانش آموزان-توضیح سوالات نمونه سوال.) ( رفتن به پژوهشسرا و کار کردن گروهی مبحث اعداد مخلوط و جمع وتفریق اعداد مخلوط و ضرب اعداد عدد صحیح در اعدادمخلوط روی محور) (فارسی:تکمیل فعالیت های نوشتاری. همخوانی سرود ای ایران و توضیح نکات درس.نوشتن واژه نامه) (مطالعات:ارزشیابی-تدریس منابع آب ایران با لستفاده از پاور) فوق برنامه:کار عملی با سیستم و ساخت پاور آموزشی. (ریاضی:کامل کردن کاربرگ های مرور فصل.) (فارسی :با واژه های جدید درس 6با استفاده از حروف ربط یک داستان زیبا بنویسید .) املای شب. ارزشیابی فارسی از ابتدای کتاب تا قسمت تدریس شده. (خدا قوت .آخر هفته ی خوبی را داشته باشید .)
پنجم آسیه خزاعی (ریاضی:حل فعالیت کتاب به همراه دانش آموزان-توضیح سوالات نمونه سوال.) ( رفتن به پژوهشسرا و کار کردن گروهی مبحث اعداد مخلوط و جمع وتفریق اعداد مخلوط و ضرب اعداد عدد صحیح در اعدادمخلوط روی محور) (فارسی:تکمیل فعالیت های نوشتاری. همخوانی سرود ای ایران و توضیح نکات درس.نوشتن واژه نامه) (مطالعات:ارزشیابی-تدریس منابع آب ایران با لستفاده از پاور) فوق برنامه:کار عملی با سیستم و ساخت پاور آموزشی. (ریاضی:کامل کردن کاربرگ های مرور فصل.) (فارسی :با واژه های جدید درس 6با استفاده از حروف ربط یک داستان زیبا بنویسید .) املای شب. ارزشیابی فارسی از ابتدای کتاب تا قسمت تدریس شده. (خدا قوت .آخر هفته ی خوبی را داشته باشید .)
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فارسی:حل درک مطلب درس هفت خان رستم/حل نمونه سوال درس فارسی /نوشتن املاء/حل تمرین های درس نگارش هفت خان رستم ساعت مطالعات:حل فعالیت های درس طلای سیاه/ارزشیابی شفاهی فوق برنامه:تدریس بخوان و بیندیش درس فارسی.خواندن مطالب از ماه نامه ی رشد برای دانش آموزان درس نگارش:تکمیل تمرین های درس جدید درس فارسی:نوشتن مشق تا صفحه ۴۴از بخوان و بیندیش/و از کلمات اشتباه املا درس ریاضی:انجام تمرینات مربوطه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد