تکالیف ششم آذرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-06
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری مرور روان خوانی فارسی*املادردفتراملا.تدریس فارسی(او-و)به روش خلاق سوال روی تخته وحل جدول.تدریس قرآن توسط مربی مربوطه بااستفاده ازسیستم وقلم هوشمندقرآنی.نوشتن ترکیب ها دردفتر تمرین وروخوانی درس.تدریس تقارن(ص68)ریاضی وارزشیابی. انجام ورنگ آمیزی دوصفحه دردفترمشق*املای شب وتمرین روخوانی درس جدیدوانجام قسمت های بالای ص45،44،43 کتاب مهارت های نوشتاری.باتشکرازهمکاری ونظارت شمابه تکالیف فرزنددلبندتان.
اول فاطمه قاسمی تدریس او و به روش گروهی. ریاضی ص 68 و تدریس عدد 6 وانجام در کتاب. روخوانی درس جدیدتوسط همه دانش آموزان. قرآن با سیستم هوشمند توسط مربی. انجام تمارین کتاب بنویسیم درس او و .و انجام آزمایش خارج از کتاب در پژوهشسرا. دفتر مشق سرمشق داده شده و کاربرگ انجام و رنگ آمیزی شود. کتاب کار ص 43 و 44 و 45 نوشتاری بالای صفحه انجام شود. در پناه خداوند پیروز و سربلند باشید.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۳۳ و انجام تمرینات فارسی ، ارزشیابی و تدریس نشانه تنوین املا از درس سوم سوم و چهارم هنر ، ساخت قایق کاغذی قران با معلم مربوطه کتاب کار فارسی ، ۳۰ ، ۳۱ املا از درس چهارم گاج ۵۴ خوشنویسی ۳۱ تمرین روخوانی درس مدرسه خرگوش ها
دوم کوکب صیمی زنگ اول : صرف صبحانه .ارزشیابی از روانخوانی درس مدرسه خرگوش ها .ارزشیابی نکات دستوری از طریق هوشمند سازی.همخوانی شعرستاره ..زنگ دوم :ارزیابی ریاضی وحل تمرینهای کتاب .زنگ سوم: ارزشیابی علوم.روانخوانی کتاب علوم .زنگ چهارم :جمله نویسی.بحث وگفت وگو درموردفصل پاییز..پیدا کردن کلمات مشابه فعلا ومعمولا ازمجله رشد.زنگ پنجم :قرآن تدریس شد. ریاضی تا پایان فصل نوشته شود.کلمات سه نقطه ای از درس اول تا چهارم نوشته شود.خلاصه یک کتاب داستان دردفتر کتابخانه نوشته شود.تحقیق درمورد زندگی خفاش فراموش نشود
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس جدید.ریاضی تدریس ریاضی به وسیله پاور پوینت.علوم ارزشیابی از درس جدید.فارسی روانخوانی وحل کتاب بنویسیم.هدیه هاارزشیابی 10کلمه از درس انتخاب وبا ان جمله بسازند.مطالعات مرور شود .فردا امتحان ریاضی
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی آغاز فصل سوم و بیان مفهوم کسر اجتماعی ارزشیابی و توضیح و شرح سوالات علوم سوالات درس جدید چسبانده شدو توضیح داده شدو ازمایش جرم و حجم انجام شد. املا گرفته شد و توسط بچه ها به صورت گروهی تصحیح شد. قران ارزشیابی انجام شدو برترین ها امتیاز گرفتند.. لغات درس مورچه ریزه در دفتر لغات با معنی نوشته شود. ارزشیابی کتبی از دروس علوم و اجتماعی فردا به صورت تستی از ابتدای دفتر انجام خواهد شد.
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها و تدریس درس گنجایش فارسی مرور و کار گروهی علوم انجام کار گروهی قران تدریس درس جدید هدیه ها تدریس درس جدید فردا ازمون ریاضی از فصل اول و دوم گرفته خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین کتاب توسط دانش آموزاتوضیح کسرهای مساوی با استفاده ازوسیله کمک آموزشی . فارسی:ارزشیابی کتبی. جزوه فارسی درس به درس به همه دانش آموزان تحویل داده شد. علوم:پرسش و پاسخ -نوشتن سوالات در دفتر. قرآن:دبیر مربوطه. مطالعات:ارزشیابی -نوشتن سوالات درس. ارزشیابی علوم از اول کتاب تا قسمت تدریس شده.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:دبیر مربوطه درس علوم:ارزشیابی شفاهیواز تعدادی از دانش آموزان.نوشتن سوال و جواب درس مربوطه /کنفرانس در رابطه با اهن زنگ نزن توسط دانش آنوز عزیز محسن مدنج درس فارسی:ارزشیابی شفاهی / بررسی تکالیف دانش آموزان درس قران:دبیر مربوطه درس فارسی:نوشتن مشق از ادامه بخوان و بیندیش /تکمیل درک و دریافت کتاب/انجام کارگاه درس پژوهی درس علوم:مطالعه سوالات مرتبط با درس ضمنا جهت شرکت در کلاس های فوق برنامه (تقویتی_پیشرفته)حتما جهت یادگیری بیشتر درس مربوطه مطالعه شود. با سپاس

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد