تکالیف ۱۴ آذرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-14
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری روان خوانی فارسی وانجام تمرین های کتاب.تدریس ص77ریاضی وبررسی کتاب.ورزش به همراه مربی مربوطه.ارزشیابی فارسی*تدریس علوم.انجام پایین ص48،47،46کتاب نوشتاری وتمرین جمله نویسی دردفترمشق. بالای ص47،46 کتاب نوشتاری تکمیل شود.دفترمشق تکمیل ویک صفحه املانوشته شود.دوبرگه کلربوک رامادران عزیز رنگ آمیزی کنند.باسپاس فراوان ازهمکاری شما.
اول فاطمه قاسمی فارسی رو خوانی درس تاب توسط همه ریاضی تدریس عدد 8 و انجام در کتاب. کلمه سازی خلاق توسط همه پای تخته. ورزش با دبیر مربوطه. جمله سازی . کتاب ریاضی تا ص 76کامل شود . کتاب مهارتهای نوشتن مربوط به درس ت کامل شود. دفتر مشق جمله سازی با نظارت والدین عزیز تکمیل گردد.
دوم الهام آذری نائی ریاضی ، حل تمرین و ارزشیابی فارسی ، ارزشیابی علوم ، تدریس تا ص ۳۵ املا ، املای گروهی گاج ۷۶ گل واژه ۴۶ دفتر خوشنویسی ۳۷ کلمات مهم درس اول در دفتر کار در خانه از هر کلمه دو بار بنویسید
سوم راحله ناظمی ریاضی تدریس وحل ص49و50.فارسی نمایش درس بلدر چین وروانخوانی .املا از درس اول تا چهارم گفته شد.مطالعات ارزشیابی .قران تدریس درس جدید ادامه درس نوشته شود
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:آغاز کار ضرب با دست ورزی و بازی.. علوم حضور در پژوهشسرا و انجام آزمایشات مربوط به چرخه آب. نوشتاری تا پایان صفحه 25 تدریس شد بند نویسی مورد تمرین قرار گرفت.هدیه ها ارزشیابی و انجام تمارین درس هفتم.فارسی:تدریس و روانخوانی درس بلدرچین و برزگر. حل کاربرگ فارسی اجتماعی سوالات درس جدید پرسیده میشود. صفحه ی اول درس بلدرچین در دفتر مشق نوشته شود.
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس ص۴۶ و ۴۷ املا گفته شد مطالعات طرح سوال فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری قرآن رو خوانی از ص دوم درس ارش کمانگیر رونویسی شود علوم پرسیده خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:توضیح تقسیم کسرها با استفاده از شکل ها.حل فعالیت های کار در کلاس توسط دانش آموزان. ورزش :دبیر مربوطه. فارسی:توضیح جزوه درسی طبق درس ها بترتیب. ارزشیابی تستی فارسی گرفته شد. مسابقه بین دانش آموزان مربوط به زمان و شخص فعل ها گذشته ،حال و آینده. هدیه ها:پرسش و پاسخ فارسی:نوشتن جمله ی ادبی با واژه های داده شده. مطالعه و آمادگی برای ارزشیابی آزمون جامع. خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه:ارزشیابی و مرور کتاب درس مطالعات:ارزشیابی و مرور کتاب درس فناوری:رفع اشکال _حل تمرین ساعت ورزش:دبیرمربوطه امادگی جهت ارزشیابی انجام تکالیف مربوط به دروس فردا

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد