تکالیف ۲۳ آذرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-23
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری املای پای تخته ازدرس(ن)ونوشتن دردفترمشق.روان خوانی کل درس های فارسی وارزشیابی ازکل دانش آموزان.ارزشیابی ریاضی وبازدید ازنانوایی.نوشتن سرمشق دروفترمشق وارزشیابی مفهوم جمع وعددخوانی. نوشتن دفترمشق واملای شب وکارکردن روان خوانی.چندمدل ریشه ی خوراکی وانواع برگ برای درس علوم بیاورند.درصورت تمایل شکل سازی حیوانات بابرگ انجام شودوفردابرای کلاس بیاورند.باسپاس فراوان ازهمکاری تک تک خانواده های محترم.درپناه خدا.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۴۴ ریاضی املا از درس چوپان درست کار جمله سازی با کلمات دارای ارزش املایی درس کوشا و نوشا ارزشیابی هدیه ها رونویسی ادامه درس تمرین روخوانی درس کوشا و نوشا گاج ۸۵ املا از درس کوشا و نوشا
دوم کوکب صیمی زنگ اول :ارزشیابی وتدریس فارسی.نمایش انیمیشن مربوط به محیط زیست ..زنگ دوم :ورزش .زنگ سوم :نمایش فیلم ریاضی مفهومی و حل تمارین کتاب .زنگ چهارم :ارزشیابی قرآن.حل تمارین ریاضی..زنگ پنجم :مطالعه هدیه و ارزشیابی ۱ انجام کاربرگ ریاضی .۲ دوصفحه از فارسی نوشتاری درس دوستان ما کامل شود حفظ دو پیام قرآنی.ارزشیابی هدیه ها (سوالات هدیه ها روی کانال کلبه دانش گذاشته می شود..جهت اطلاع والدین .)املا پنج خط.کتاب گل واژه وزیبانویسی باید تا آخر درس دوستان ما تا دوشنبه هفته آینده کامل شود.
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی تدریس وجل تمرین.قران تدریس وروانخوانی.املا ی حضور ذهن.مطالعات ارزشیابی صرب 3همراه شکل ،محور،الگو،جمع
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین کتاب و نمونه سوال. علوم:انجام آزمایش های مربوط به حرکت بدن در پژوهشسرا. هدیه ها:تدریس درس.نمایش پاور برگزاری آزمون علمی. قران :دبیر مربوطه. ریاضی:حل تمرین صفحه 44-45در دفتر. مطالعه درس ها. املای شب (خدا قوت عزیزانم)

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد