تکالیف پنجم دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-05
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه. کتاب کار (ز) انجام شد. آموزش جمع نظام وار در پژوهشسرا. کار خلاق تلفیقی مرتبط با محیط زیست در دفتر مشق. ارزشیابی و امتیاز دهی دفاتر . دفتر مشق بزرگ نشانه ی (ز) انجام و رنگ آمیزی شود. از همکاریتان بسیار سپاسگزارم.
اول مریم تکبیری تکمیل کتاب مهارت های نوشتاری. ورزش(بازی های دبستانی درحیاط).جمله نویسی دردفترمشق وارزشیابی.جمع نظام وار به صورت عملی درکلاس.مسابقه ی یادآوری کلمات خوانده شده ومسابقه روی تخته. دفترمشق بزرگ تکالیف مربوط به(ز)نوشته شود.روان خوانی درس ها کارشود.به فرزندانتان افتخار کنید واو را باکسی مقایسه نکنید.
دوم الهام آذری نائی ریاضی تدریس ص ۴۹ علوم انجام ازمایش های صدا در پژوهش سرا و نمایش فیلم و تدریس هدیه ها ارزشیابی رونویسی ادامه درس تا پایان درس در دفتر مشقص۲۰ و ۲۱ قران تمرین شود املا از درس دوستان ما ۵ خط گاج ص ۹۱ علوم مطالعه شود روانخوانی درس دوستان ما تمرین شود
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول:صرف صبحانه.ارزشیابی قرآن.املا گفته شد..زنگ دوم :تمرین وتکرار تمرینهای مبحث تقارن..زنگ سوم:ارزشیابی فارسی ..مسابقه ریاضی.زنگ چهارم :ورزش.زنگ پنجم :برگزاری جشن تولد عدد ۱۰۰.وارزشیابی ریاضی .پذیرایی از دانش آموزان ۱.تکمیل دفتر زیبا نویسی وگل واژه .املای شب از پنج درس اول ..ریاضی :تکمیل وتصحیح فصل سه کتاب ریاضی.حل کاربرگ مربوط به تقارن....والدین گرامی درصورت امکان در جلسه انجمن اولیا ومربیان شرکت کنید.
سوم راحله ناظمی ورزش .ریاضی ارزشیابی ضرب.فارسی روانخوانی.املا از درس فداکاران املا گفته شدوکلمات مشکل درس پیدا شد.مطالعا ت تدریس واراءه سوالات درس 9 از کلمات درس فداکاران 2بار
سوم سید عاطفه حسینی 1.ریاضی ارزشیابی و حل تمرین 2.فارسی تدریس درس کار نیک و بررسی لغات درس فداکاران 3.هدیه :درس اخلاق:آموزش و داستان خوانی در خصوص احترام به والدین 4.انشا:حل تمرین نگارشی 5.علوم ارشیابی و حضور در پژوهش سرا.. 1.مشق صفحه ی اول درس کار نیک در دفتر مشق. 2.لغات درس فداکاران کامل پرسیده میشود. 3.ضرب 1 و 3 روی فلش کارتها نوشته شود
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها مطالعات تدریس فارسی کامل کردن نوشتاری قران روخوانی املا ی جای خالی گرفته شد واژه های درس۷ در دفتر واژه ها نوشته شود در کتاب نوشتاری شعر باران به صورت داستان نوشته شود ارزشیابی علوم به صورت کتبی فردا انحام خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس درس و حل فعالیت کار در کلاس . ورزش:دبیر مربوطه. فارسی:ارزشیابی واژه نامه (کتاب باز)- تکمیل فعالیت کتاب بنویسیم توسط دانش آوزان. هدیه ها:ارزشیابی از دانش اموزان ب (مسابقه نوبت کیه؟) نوشتن سوالات. فارسی:رونویسی صفحه اول درس. ریاضی:نوشتن پایین صفحه 52 در دفتر. کار در کلاس صفحه 53 و54در کتاب. مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی. (خدا قوت عزیزانم)
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه ها:پرسش کلاسی/تدریس بدانیم و حل درک مطلب آن درس مطالعات:پرسش کلاسی/تدریس بخشی از درس یازدهم اصفهان درس فناوری:کار عملی دانش اموزان با رایانه و آشنایی با نرم افزار wordو طریقه تایپ و ویرایش مطالب درس هدیه ها:طرح ده سوال از بدانیم درس مطالعات:انجام فعالیت ۱؛۲درس یازدهم فردا امتحان فارسی از اول کتاب تا جایی که تدریس شده است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد