تکالیف هفتم دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-07
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس نشانه ی جدید توسط دانش آموز امیر قائمی. زیرنویس نشانه ی جدید در کلاس تمرین شد. روخوانی درس۷ انجام شد. ورزش با مربی. شناسایی نشانه به روش خلاق . تمارین درس ۷ در کتاب مهارتهای نوشتاری انجام شد. مسابقه ی کلمه خوانی به صورت گروهی. 🍀دفتر مشق سرمشق ها تمیز و خوانا نوشته شود.🍀کاربرگ مربوطه در دفتر مشق انجام و رنگ امیزی گردد. 🍀روخوانی درس جدید تمرین شود. 🍀ترکیبهای جدید که در دفتر سرمشق داده شده است توسط دانش آموز تمرین و تکرار و در صورت امکان از دانش آموز ارزشیابی شود. از زحمات شما خانواده های گرامی بسیار سپاسگزارم.🌺
اول مریم تکبیری تدریس نشانه ی (ه)توسط آرمین محمدپور(سپاس فراوان ازآرمین وخانواده ی محترم وفعال او)ودرست کردن ستاره به عنوان هدیه برای هم کلاسی هایش.روان خوانی درس جدید وکارکردن ترکیب ها. ورزش به همراه مربی .نوشتن کتاب نوشتاری درکلاس.نوشتن یک صفحه ازدفترمشق بزرگ درکلاس. سه صفحه دفترمشق سبز بادقت انجام شود.املاوروان خوانی درس جدید کارشود.درپناه ایزدمنان.
دوم الهام آذری نائی ریاضی، ارزشیابی هدیه ها ، تدریس درس نهم املا از درس دوستان ما و کوشا و نوشا جمله نویسی ، آزمون عملکردی شناسایی املا از درس دوستان ما کتاب کار فارسی ص ۴۸ کتاب ریاضی ص ۵۲ علوم تا درس پنجم مطالعه شود
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :ارزشیابی فارسی.هم خوانی شعرهای کتاب .صرف صبحانه .زنگ دوم ورزش ..زنگ سوم :نمایش فیلم ریاضی .ارزیابی درس جدید ریاضی با بازی با اسکناس .زنگ چهارم:ارزشیابی هدیه ها .زنگ پنجم :انجام تکالیف مربوط به خانه املا ۵ خط ..۲ صفحه از کتاب فارسی و۱صفحه از ریاضی نوشته شود
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی ارزشیابی وتدریس ضرب 1.فارسی ارزشیابی شعر واملا.پژوهشسرا مراحل تصفیه اب .وبازی ضرب.مطالعات ارزشیابی 10کلمه از درس انتخاب وجمله بسازند
سوم سید عاطفه حسینی شرح فعالیت های امروز: ریاضی:حا مسئله و تمرین و ارزشیابی ضرب.. هدیه: تدریس درس نهم،درس اخلاق:صحبت در خصوص تفکر ورزش با دبیر مربوطه.. املا گرفته شد.. 2بار از لغات درس کار نیک در دفتر مشق از شعر مثل باران یک بار در دفتر مشق حل کاربرگ علوم پسرای خوشگلم شرح فعالیت ها تو جدول یادتون نره(والدین عزیز مورده آخر یه رازه بین منو بچه ها😉😊)
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس املا ا درس گفته شد مطالعات طرح سوال چند تقسیم داده شده در دفتر پاسخ داده شود کلمات با ارزش املایی در جدول کلمات بی نقطه تا ۶ نقطه نوشته شود فردا ارزشیابی واژه ها از درس اول تا هفتم برگزار خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین-نمایش فیلم توضیحی مربوط به اعداد مخلوط. علوم:پژوهشسرا و انجام آزمایش مربوط به حرکت بدن.نمایش فیلم سنگ ها. فارسی:نوشتن املا. تکمیل فعالیت نگارشی توسط دانش آموزان. هدیه ها:پرسش و پاسخ از درس .تکمیل فعالیت کتاب. توضیح و نمایش فیلم مربوط به نماز جمعه. قران:دبیر مربوطه. فارسی:تکمیل فعالیت بنویسیم درس نام آوران. علوم و مطالعات سه درس آخر پرسیده می شود. خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس علوم :تدریس درس ورزش و نیرو۱/حل تمرین های کتاب درس هدیه ها:برگزاری امتحان ارزشیابی کتبی درس ریاضی و قرآن :دبیر مربوطه درس انشاء :انشا در مورد راههای شاد زیستن/راههای موفقیت/هدف شما در زندگی چیست؟ امتحان کتبی مطالعات انجام تکالیف دووس فردا

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد