تکالیف هشتم دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-08
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تکمیل کتاب مهارت های نوشتاری وارزشیابی تک تک دانش آموزان. تمرین جمله نویسی باکلمات درس جدیدوفعالیت خلاق محیط زیستی دردفترمشق.هنر(تلفیق هنربافارسی).معرفی/کمکی(دوستی)وارزشیابی کلاس*تعیین مسئولیت کلاسی همه ی دانش آموزان وتوضیح وظایف.تدریس مفهوم تفریق به صورت عینی وعملی وانجام دادن کتاب*توضیح تکالیف. نوشتن دفترمشق بزرگ(درس جدید)وتکمیل جمله نویسی دردفترمشق.روان خوانی درس ها واملا کارشود.پایان هفته خوبی برایتان آرزومندم.شادباشید.
دوم الهام آذری نائی ریاضی،ارزشیابی علوم ، ارزشیابی فارسی انجام تمرینات درس کوشا و نوشا هنر ، تلفیق ریاضی و هنر فوق العاده ، حضور در پژوهش سرا و بازی و ریاضی کتاب ریاضی ‌ ، ۵۲ و ۵۳ کتاب کار فارسی ۵۰ و ۵۱ املا از درس ۶و ۷
دوم کوکب صیمی سلام.انجام کاربرگ ریاضی.ساخت کاردستی مربوط به مبحث تقارن(هندوانه).ارزشیابی علوم ومطالعه علوم..انجام کاربرگ علوم .. انجام تمرینات کتاب فارسی نوشتاری .بیان داستان فلسفی شیری که نمی خواست سلطان شود(آموزش مهارت غلبه بر ترس).. انجام یک صفحه از کتاب زیبانویسی انجام تمرینات کتاب گل واژه تا پایان درس..حل کاربرگ ریاضی.کاربرگ خلاقیت ودست ورزی مربوط به سکه .ابتدا رنگ آمیزی کنند سپس برش بزنند.وباسکه هابازی خرید وفروش انجام دهند.کاربرگ دست ورزی مربوط به اشکال هندسی باید برش بزنند ودر کاغذ A4چسبانده شود و بعد سایه هر شکل را در مقابل شکل مربوطش قرار دهد ودرپایان برگه مربوطه راباخلاقیت خود تزیین کنند
سوم راحله ناظمی قران تدریس سوره جمعه.ریاضی تدریس ضرب 5وروانخوانی.فارسی کتاب توشتاری حل شد. ارزشیابی شعر وروانخوانی درس 1و2 حل کاربرگ .امتحان ریاضی
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:بازی ضرب دست ورزی کار با چینه.. فارسی تکمیل درس کار نیک انشا حل کتاب نوشتاری.. هنر کاردستی بازیافتی با دبیر مربوطه.. قرآن تدریس و ارزشیابی.. اجتماعی درس جدید پرسیده میشود ریاضی امتحان ضرب از اول ضرب 1 تا پایان ضرب 4 حل کاربرگ فارسی
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم انجام ازمایش در پژوهشسرا ریاضی تدریس فارسی ارزشیابی واژه ها مطالعات طرح سوال کاربرگ های داده شده پاسخ داده شوند شنبه ارزشیابی از درس هدیه ها انجام خواهد شد.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین و فعالیت ها توسط دانش آموزان. فارسی:روان خوانی-نوشتن موضوعات بصورت کلی و نیمه که به دلخواه توسط دانش آموزان هر جلسه در هفته زنگ انشا اختیاری نوشته و خوانده شود. علوم:ارزشیابی از همه دانش آموزان. مطالعات:گفتگوی کلاسی مربوط به درس و پرسش از همه دانش آموزان. فوق برنامه:استفاده از سیستم و کار عملی. ریاضی:تکمیل صفحه71و72کتاب گاج. فارسی:رونویسی صفحه دوم و سوم درس نام آوران. املای شب. ارزشیابی مطالعات اجتماعی روز شنبه. (آخر هفته خوبی را کنار خانواده محترمتان داشته باشید.با آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون شما عزیزان.)

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد