تکالیف پنجم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-05
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری ارزشیابی فارسی انجام شد.صفحه ی2و3ریاضی تدریس ..،انجام وبررسی شد.هنرآموزش ونقاشی بااشکال هندسی انجام شد.زیرنویس جدید کارشد. کتاب نوشتاری صفحه ی2تکمیل شود.یک صفحه سرمشق دفترمشق نوشته شود. باتشکرازهمکاری شما.
اول فاطمه قاسمی ریاضی ص 3 تدریس و ارزشیابی شد فارسی نگاره ی 1 تکمیل و ارزشیابی شد کتاب نوشتاری معرفی وص 2 شروع به کار شد هنر آشنایی و شکل سازی با اشکال هندسی کار شد زیرنویس جدید تدریس و ارزشیابی شد قصه گویی و انجام پانتومیم. کتاب فارسی نوشتاری ص 2 تکمیل شود دفتر مشق زیرنویس جدید در صورتیکه در کلاس تکمیل نشده کامل شود.
دوم الهام آذری نائی تدریس صفحه ۳ ریاضی و انجام تمرینات مربوطه تدریس درس اول هدیه های آسمان نمایش فیلم اموزشی علوم مربوط ب مشاهده یادآوری نشانه آ ،ب ،پ بیان داستان دال املای خلاق ، کلمه سازی با خمیر بازی کاربرگ
دوم کوکب صیمی ریاضی صفحه 3تدریس شدوتمارین مربوطه انجام شد.فارسی .بیان داستان د ..ارزشیابی از نشانه های تدریس شده.حل کاربرگ .بررسی تکالیف پسرهای گلم..علوم:گردش درحیاط مدرسه .ومشاهده .پرسش وپاسخ از مشاهدات انجام شده.نمایش فیلم مربوط. .حفظ یک بیت نشانه که با آ شروع شود.حل کاربرگ فارسی..ورنگ آمیزی کاربرگ تلفیقی هنر وریاضی
سوم سید عاطفه حسینی هدیه و اجتماعی درس یک تدریس شد.ریاضی تمرین حل شد. 10تا جمع و تفریق و مشق شب از روی درس ستایش..
چهارم فریبا بوی فرشه علوم,تدریس درس اول هدیه ها تدریس درس اول ریاضی تدریس ص۳و۴ فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری درس اول هنر اموزش نقاشی ساده(طاووس) ادامه ی درس تاپایان بند دوم از صفحه ی سوم درس رونویسی شود. املای شب ۵ خط فردا املا گرفته خواهد شد.
پنجم آسیه خزاعی علوم:آشنایی دانش آموزان با کاوشگری وآمادگی آنهاجهت انجام آزمایش و پژوهش. ریاضی:مرور مباحث سال گذشته.تکرار و تمرین. هنر:نقاشی با موضوع محیط زیست فارسی:شعرخوانی.توضیح نکته های درس. ریاضی: حل تمرین .آمادگی جهت ارزشیابی از ریاضی سال گذشته در روز چهارشنبه هنر:تکمیل نقاشی وتهیه کاردستی محیط زیست با وسایل دور ریختنی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات اجتماعی تا صفحه ۱۴کتاب درسی اول درس دوم تدریس شد.سوالات مربوطه داده شد.پرسش کلاسی انجام شد. درس فارسی تا صفحه ۱۲کتاب درسی انجام شد. طرح ده سوال درسی از درس اول مطالعات خواسته شد. نوشتن ۱۲جمله خبری.پرسشی.امری و عاطفی . نوشتن یکبار از روی لغات داده شده

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد