تکالیف ۱۲ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-12
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس نشانه ی(ش)توسط محمدجواداولیایی به روش قصه گویی وپذیرایی باآش ازدوکلاس اول اول(باتشکرازمحمدجواد ومامان مهربونش).ورزش به همراه مربی.تدریس ریاضی بااستفاده ازچینه وانجام وبررسی کتاب.برگزاری اردوی داخل مدرسه.انجام یک صفحه دفترمشق بزرگ وارزشیابی. انجام صفحه های آماده شده ی دفترمشق ورنگ آمیزی.تمرین روان خوانی درس جدید.وتمرین املا.خداقوت.
اول فاطمه قاسمی ورزش با مربی. تدریس نشانه ی ش توسط دانش اموز عرشیا همایونی و قصه گویی توسط آموزگار و خوردن آش. اردو در حیاط. روخوانی درس جدید. انجام تمارین دفتر در کلاس. کاربرگ ها در دفتر کامل و رنگ آمیزی گردد. روانخوانی درس تکرار و تمرین شود. یک صفحه کامل املا کار شود در دفتر مشق.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۵۶ریاضی املا ، انجام فعالیت مکمل شناسایی کلمات برگزاری اردوی داخل مدرسه هدیه ها ، ارزشیابی و انجام فعالیت کتاب گاج ص ۹۵ گلواژاوه ص ۷۱ خوشنویسی ص ۴۸ قرآن ص ۲۴ مطالعه شود
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :ارزشیابی فارسی..مطالعه کلمات هم معنی زنگ دوم:انجام تمرینات مربوط به ریاضی... زنگ سوم:نمایش فیلم ریاضی مفهومی...ارزیابی هدیه وفارسی وریاضی از طریق سیستم هوشمند .زنگ چهارم:اردو داخل مدرسه .زنگ پنجم انجام تکالیف خانه املای شب ۵ خط از درس ازهمه مهربانتر .ریاضی دوصفحه.یک بار ازروی درس مدرسه خرگوشها نوشته شود.
سوم راحله ناظمی ورزش .ریاضی مرور 3فصل اول.امتحان ریاضی .اردو.مطالعات تدریس درس جدید حل کار برگ
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی مرور املا گفته شد مطالعات ارزشیابی شد اردو در حیاط برگزار شد علوم از درس ۶ پرسیده خواهد شد تکالیف داده شده در دفتر پاسه داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین کتاب توسط دانش آموزان-طرح سوال و معمای ریاضی توسط دانش آموزان و حل آن. ورزش:دبیر مربوطه. اردوی داخل مدرسه. هدیه ها:تکمیل فعالیت کتاب. کنفرانس درس بصورت خلاصه از تمام موضوعات درس علوم توسط دانش آموز عزیزمهدیار ذبیحی. ریاضی:حل کتاب کار صفحه 67-69 فارسی:درس نام آوران فعل ها را مشخص کنید. مطالعه ی درس ها طبق برنامه کلاسی. خداقوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه :تدریس درس آداب زندگی به همراه سوال و پاسخ.ارزشیابی شفاهی درس مطالعات :ادامه تدریس درس اصفهان.به همراه سوال و جواب.بررسی فعالیت های درس درس فناوری:مطالعه و مرور مطالب قبل ورزش:دبیر مربوطه درس هدیه:تکمیل تمرین های صفحه ۶۰_۶۱ درس فارسی:مشق از درس جدیدبه همراه لغات درس

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد