تکالیف ۱۵ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-15
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری روان خوانی درس ها واملاازدرس(ش) دردفتراملا.تدیس ریاضی وارزشیابی.هنربه همراه مربی(کاردستی بازیافتی).کلمه نویسی باترکیب ها ونشانه ها دردفتر مشق.انجام تکلیف خلاق در دفتر مشق وتوضیح تکالیف تدریس ص101و100ریاضی وتکمیل کتاب تاروز شنبه.انجام کاربرگ هابانظارت والدین گرامی ورنگ آمیزی.
اول فاطمه قاسمی املا پاتخته ای و مرور و ارزشیابی. املا در دفتر املا و بررسی آن. ریاضی تدریس ص ۱۰۰ و ۱۰۱. هنر با مربی کاردستی با وسایل بازیافتی. فارسی کار در کلاس. کاربرگ ها انجام و رنگ امیزی با نظارت والدین عزیز. کاربرگ تند خوانی تمرین شود.🌹 پایان هفته ی خوبی داشته باشید.💐
دوم الهام آذری نائی ریاضی تدریس و ارزشیابی علوم تدریس و ارزشیابی فارسی تدریس و ارزشیابی هنر کاردستی بازیافتی املا از همه مهربان تر ساخت ساعت آفتابی ص ۵۱ علوم فعالیت خارج از کلاس ص ۵۱ علوم گاج ۹۷ گل واژه ۷۳
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :املای کامل کردنی..صرف صبحانه.زنگ دوم:نقاشی تلفیقی علوم وهنر .زنگ سوم:مطالعه علو م وارزشیابی علوم.زنگ چهارم:انجام کاربرگ املای گروهی..زنگ پنجم:نمایش فیلم ریاضی مفهومی. حل کاربرگ ریاضی.یک صفحه املا از درس مدرسه خرگوش ها .خرس کوچولو و درس زیارت..تصحیح کاربرگ دانش آموزان دیگر جهت یاداوری دروس گذشته.انجام فارسی نوشتاری ص ۶۰ و۶۱
سوم راحله ناظمی ریاضی ارزشیابی ضرب.ریاضی حل وتدریس ص67.فارسی حل کتاب نوشتاری.هدیه ها تدریس وحل کاربرگدرس9 حل کاربرگ .شنبه امتحان علوم ومطالعات .ضرب ارزشیابی میشود.
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها فارسی کامل کردن کتاب خوانداری مربوط به درس هنر علوم انجام ازمایش در پژوهشسرا قران رو خوانی ۲ کاربرگ داده شده پاسخ داده شود شنبه ارزشیابی ریاضی از فصل سوم
پنجم آسیه خزاعی (ریاضی :حل فعالیت کتاب و مرور . انجام کار عملی در پژوهشسرا.) (فارسی:خواندن انشای با موضوع متفاوت توسط دانش آموزان.) (علوم:تدریس درس چه خبر 1 وبا استفاده از سیستم و توضیح و گفتگوی کلاسی در رابطه موضوع درس.) (گزارشگری بسیار عالی از یک مسابقه فوتبال توسط امیر محمد رفیعی-حسین فتحی و ابوالفضل شیخ زاده) (کنفرانس پاور مربوط به موضوع بهداشتی در مورد شپش .توسط دانش آموزان عزیز عرفان غلامرضاپور و محمد مهدی عاملی.) ریاضی:تکمیل کاربرگ تستی . علوم:تکمیل کاربرگ تستی. فارسی:املای شب. مطالعات اجتماعی :ارزشیابی از کل کتاب . آخر هفته ی خوب و خوشی را کنار خانواده محترمتان داشته باشید.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:دبیر مربوطه درس فارسی:ادامه درس دهخدا تدریس شد.حل درک و دریافت.به همراه آموزش دانش زبانی مطالعات درس ۱۲ تدریس شد. ساعت املا:املا به صورت مسابقه روی تابلو اجرا شد. ساعت فوق برنامه:درس هفتم علوم تدریس شد. درس فارسی:درس نهم نوشتاری کامل شود.نوشتن پنج کلمه با واژه نامه.مشق از شعر حفظی به همراه حفظ شعر درس مطالعات :فعالیت ۱درس ۱۲کامل شود. مطالعه جهت آزمون جامع روز شنبه فراموش نشود. تعطیلات خوبی داشته باشید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد